Kontrol og markedsovervågning af systemydelser

Energinet kontrollerer leverancerne af systemydelser for at sikre fair behandling af alle aktører

Energinet er som systemoperatør ansvarlig for at sikre, at kravene til systemydelsesprodukterne bliver overholdt.  Kravene til systemydelsesprodukterne er nærmere defineret i Energinets Systemydelser til levering i Danmark - Udbudsbetingelser, der refererer til ENTSO-E’s Continental Europe Operation Handbook, som er gældende for Vestdanmark, samt ENTSO-E’s Nordic Main Agreement, som er gældende for Østdanmark. Den europæiske hjemmel for krav og produktdefinitioner er System Operation Guideline, og for markedsrammerne er det Electricity Balancing Guideline.

Markedsrammerne definerer bl.a., at Energinet ved udførelsen af sine opgaver skal bidrage til at sikre, at der skabes de bedst mulige betingelser for konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet. Energinet vil derfor med jævne mellemrum kontrollere, at de indkøbte leverancer af systemydelser også er lig de faktiske leverancer af systemydelser. Dette skulle gerne være med til at sikre, at markederne er retfærdige, så alle leverandører kan være sikre på at være på lige konkurrencevilkår.

Som leverandør af systemydelser, kan man blive kontaktet af Energinet med henblik på at levere faktiske måledata, som kan vise, at man også har leveret det, som man har modtaget betaling for. Ved manglende leverance kan det i første omgang føre til, at man bliver modregnet det, som man har fået betaling for. Hvis en aktør gentagende gange viser sig ikke at have leveret som aftalt, kan Energinet vælge at ekskludere den pågældende aktør fra systemydelsesmarkedet i en periode. Energinet kan også udstede tvangsbøder til aktører, der ikke overholder Energinets forskrifter.

Markedsovervågning af systemydelsesmarkederne

Energinet har i sin rolle som PPAT (Persons professionally arranging transactions) efter REMIT forordningen et ansvar for at overvåge handelsaktiviteter på Energinets markedsplatforme og på denne vis bidrage til at øge integriteten, gennemsigtigheden og funktionen af engrosenergimarkederne i EU.

REMIT finder anvendelse på reservemarkederne og har en tæt sammenhæng med konkurrencelovgivningen.

Energinets status som PPAT indebærer en række forpligtelser for Energinet, bl.a. med hensyn til markedsovervågning og indrapportering til Forsyningstilsynet, og dermed en adgang for Energinet til at indhente oplysninger fra markedsaktører.

Energinet overvåger metodisk budgivningen og prissætningen i de forskellige systemydelsesmarkeder. Den konkrete overvågning er tilrettelagt forskelligt afhængig af hyppigheden og frekvensen af de forskellige indkøb. Der drejer sig om i alt følgende systemydelser:

Daglige auktioner i DK1 Ugentlige auktioner i DK1 Daglige auktioner i DK2 Månedlige auktioner i DK2 
 FCR aFRR  FFR  mFRR
 mFRR    FCR-D  
     FCR-N  
     aFRR  
     mFRR  

Udover reserver i de forskellige systemydelsesmarkeder, overvåger Energinet også forløbet af specialregulering som led i flaskehalshåndteringen.