FCR-D

FCR-D kræver en hurtig respons, men kræver til gengæld meget lave energimængder

FCR-D, Frequency Containment Reserve - Disturbance, også kaldet primær reserve, er til for at stabilisere frekvensen i elnettet i DK2 og i resten af det nordiske synkronområde, i tilfælde af frekvensdyk/-spring. FCR-D aktiveres automatisk på baggrund af en måling af frekvensen i elnettet.

FCR-D er et asynkront produkt, hvilket vil sige at opregulering og nedregulering indkøbes seperat. FCR-D opregulering aktiveres ved frekvenser mindre end 49,9 Hz og FCR-D nedregulering aktiveres ved frekvenser større end 50,1 Hz. 

FCR-D reguleres automatisk og kan leveres af både produktions- og forbrugsenheder, der ved hjælp af reguleringsudstyr reagerer på en måling af frekvensen. Aktiveringsstørrelsen er proportionel med frekvensafvigelsen. 

FCR-D

 

DK2 opregulering

DK2 nedregulering

Behov

Det samlede maksimale behov for FCR-D opregulering på nordisk plan er fastsat til + 1450 MW.

Dette behov fordeles mellem alle nordiske TSO'er, hvoraf Energinet skal sikre + 42 MW.

På det dansk/svenske fællesmarked er der i 2024 i alt et behov på 610 MW.

Det samlede maksimale behov for FCR-D nedregulering på nordisk plan er fastsat til - 1400 MW.

Dette behov fordeles mellem alle nordiske TSO'er, hvoraf Energinet skal sikre - 42 MW.

På det dansk/svenske fællesmarked er der i 2024 i alt et behov på 589 MW.

Indkøb

Energinet og Svenska kraftnät indkøber FCR-N og FCR-D på et fælles dansk/svensk marked.

Energinet indkøber behovet for FCR-D opregulering på det fælles dansk/svenske marked på time niveau. Her indkøbes 42 MW opregulering.

Danske aktører har mulighed for at eksportere FCR-D opregulering til det Svenske behov, hvorfor der i DK2 kan blive indkøbt maximalt 237 MW. 

Energinet og Svenska kraftnät indkøber FCR-N og FCR-D på et fælles dansk/svensk marked.

Energinet indkøber behovet for FCR-D nedregulering på det fælles dansk/svenske marked på time niveau. Her indkøbes 42 MW nedregulering.

Danske aktører har mulighed for at eksportere FCR-D nedregulering til det Svenske behov, hvorfor der i DK2 kan blive indkøbt maximalt 180 MW.

Afregning

Kapaciteten afregnes ved marginalprissætning.

Der er ingen energibetaling.

Kapaciteten afregnes ved marginalprissætning.

Der er ingen energibetaling.

Kontakt

Kan du levere FCR-D?

Få en hurtig indikation og tag testen her.

Læs mere om hvordan du får adgang til systemydelsesmarkederne her.

 

Links til udtrækning af resultater for dagsauktioner for FCR-N og FCR-D:
Svenske Kraftnät publicering: Mimer
Energinet publicering: Energi Data Service, FCR-N og FCR-D i DK2
Spørgsmål til Energi Data Service kan rettes til Energi Data Service.