FCR-D

FCR-D kræver en hurtig respons, men kræver til gengæld meget lave energimængder

FCR-D, Frequency Containment Reserve - Disturbance, også kaldet primær reserve, er til for at stabilisere frekvensen i elnettet i DK2 og i resten af det nordiske synkronområde, i tilfælde af frekvensdyk/-spring. FCR-D aktiveres automatisk på baggrund af en måling af frekvensen i elnettet.

FCR-D er et asynkront produkt, hvilket vil sige at opregulering og nedregulering indkøbes seperat. FCR-D opregulering aktiveres ved frekvenser mindre end 49,9 Hz og FCR-D nedregulering aktiveres ved frekvenser større end 50,1 Hz. 

 

FCR-D reguleres automatisk og kan leveres af både produktions- og forbrugsenheder, der ved hjælp af reguleringsudstyr reagerer på et signal modtaget fra Energinet. En lille frekvensafvigelse resulterer i en lille aktivering af FCR-D, mens en stor frekvensaktivering resulterer i en stor aktivering af FCR-D. 

FCR-D

 

DK2 opregulering

DK2 nedregulering

Behov

Det samlede maksimale behov for FCR-D opregulering på nordisk plan er fastsat til + 1450 MW.

Dette behov fordeles mellem alle nordiske TSO'er, hvoraf Energinet skal sikre + 43 MW.

Det samlede maksimale behov for FCR-D nedregulering på nordisk plan er fastsat til - 1400 MW.

Dette behov fordeles mellem alle nordiske TSO'er, hvoraf Energinet skal sikre - 43 MW.

Indkøb

Energinet og Svenska kraftnät indkøber FCR-N og FCR-D på et fælles dansk/svensk marked.

Energinet indkøber behovet for FCR-D opregulering på det fælles dansk/svenske marked på time niveau. Her indkøbes 43 MW opregulering billigst muligt.

Energinet og Svenska kraftnät indkøber FCR-N og FCR-D på et fælles dansk/svensk marked.

Energinet indkøber behovet for FCR-D nedregulering på det fælles dansk/svenske marked på time niveau. Her indkøbes 43 MW nedregulering billigst muligt.

Energiafregning

Afregnes via ubalanceafregningen.

Afregnes via ubalanceafregningen.

Kontakt

Kan du levere FCR-D?

Få en hurtig indikation og tag testen her.

Læs mere om hvordan du får adgang til systemydelsesmarkederne her.

Dataudtræk fra ovenstående Power BI rapport:

  1. Tryk på "klik for tabel visning" i højre øverste hjørne af Power BI rapporten.
  2. Marker de ønskede rækker mens Ctrl knappen holdes nede.
  3. Højre klik på det markerede data og vælg "Kopiér" -> "Kopiér markering".
  4. Indsæt data i f.eks. Excel.

Links til udtrækning af resultater for dagsauktioner for FCR-N og FCR-D:
Svenske Kraftnät publicering: Mimer
Energinet publicering: Energi Data Service, FCR-N og FCR-D i DK2
Spørgsmål til Energi Data Service kan rettes til Energi Data Service.