FCR-N

FCR-N kræver en responstid på 2,5 minutter og er den første reserve der aktiveres i DK2 ved frekvensafgivelser

FCR-N, Frequency Containment Reserve - Normal operation, også kaldet primær reserve, er til for at stabilisere frekvensen i elnettet i DK2 og i resten af det nordiske synkronområde, i tilfælde af frekvensdyk/-spring. FCR-N aktiveres automatisk på baggrund af en måling af frekvensen i elnettet. FCR-N aktiveres når frekvensen afviger fra 50 Hz og er i frekvensbåndet mellem 49,9 - 50,1 Hz. FCR-N er et symmetrisk produkt, hvilket betyder at der både skal kunne leveres op- og nedregulering. En lille frekvensafvigelse resulterer i en lille aktivering af FCR-N, mens en stor frekvensaktivering resulterer i en stor aktivering af FCR-N. Hvis frekvensen kommer udenfor frekvensbåndet 49,9 - 50,1 Hz vil FCR-D blive aktiveret.  

 

FCR-N reguleres automatisk og kan leveres af både produktions- og forbrugsenheder, der ved hjælp af reguleringsudstyr reagerer på et signal modtaget fra Energinet.   

FCR-N

DK2

 Behov

Det samlede behov for FCR-N på nordisk plan er fastsat til +/- 600 MW.

Dette behov fordeles mellem alle nordiske TSO'er, hvoraf Energinet skal sikre +/- 18 MW.

 Indkøb

Energinet og Svenska kraftnät indkøber FCR-N og FCR-D på et fælles dansk/svensk marked.

Energinet indkøber behovet for FCR-N på det fælles dansk/svenske marked på time niveau. Her indkøbes 18 MW billigst muligt i det fælles marked. Derudover er der mulighed for danske markedsaktører i DK2 at sælge FCR-N til Svenska kraftnät til at dække en del af Sveriges FCR-N behov.

 Energiafregning Afregnes til regulerkraftprisen for hhv. op- eller nedregulering.

Kontakt

Kan du levere FCR-N?

Få en hurtig indikation og tag testen her.

Læs mere om hvordan du får adgang til systemydelsesmarkederne her.

Links til udtrækning af resultater for dagsauktioner for FCR-N og FCR-D:
Svenske Kraftnät publicering: Mimer
Energinet publicering: Energi Data Service, FCR-N og FCR-D i DK2
Spørgsmål til Energi Data Service kan rettes til Energi Data Service.