FCR

FCR kræver en hurtig respons, men kræver til gengæld meget lave energimængder

FCR, Frequency Containment Reserve, også kaldet primær reserve, er til for at stabilisere frekvensen i elnettet i DK1, i tilfælde af, at der er forskel mellem forbrug og produktion. FCR aktiveres automatisk på baggrund af en måling af frekvensen i elnettet. En lille frekvensafvigelse resulterer i en lille aktivering af FCR, mens en stor frekvensaktivering resulterer i en stor aktivering af FCR. 

 

FCR reguleres automatisk og kan leveres af både produktions- og forbrugsenheder, der ved hjælp af reguleringsudstyr reagerer på et signal modtaget fra Energinet.

FCR er et symmetrisk produkt, hvilket betyder at man både skal kunne op- og nedregulere sit forbrug/produktion. Behovet for FCR i tabellen er angivet med +/- foran, hvilket illustrere at FCR er et symmetrisk produkt.   

FCR

 

DK1

Behov   

Det samlede behov for FCR på kontinental europæiske plan er fastsat til +/- 3.000 MW.

Dette behov fordeles mellem alle TSO'er, hvoraf Energinet skal sikre +/- 23 MW.

 

Indkøb 

 

Energinet indkøber behovet for FCR i 4-timers blokke på det fælles kontinental europæiske marked kaldet FCR Cooperation.

Her indkøbes 23 MW billigst muligt i det fælles marked. Derudover er der mulighed for danske markedsaktører at eksportere 100 MW til at dække FCR behovet et andet sted i Europa, så der total set kan indkøbes 123 MW i DK1. 

Energiafregning   Afregnes via ubalanceafregningen.

 

Kontakt

Kan du levere FCR?

Få en hurtig indikation og tag testen her.

Læs mere om hvordan du får adgang til systemydelsesmarkederne her.

 

Dataudtræk fra ovenstående Power BI rapport:

  1. Tryk på "klik for tabel visning" i højre øverste hjørne af Power BI rapporten.
  2. Marker de ønskede rækker mens Ctrl knappen holdes nede.
  3. Højre klik på det markerede data og vælg "Kopiér" -> "Kopiér markering".
  4. Indsæt data i f.eks. Excel.

Link til udtrækning af resultater for FCR auktioner
Resultaterne af de daglige auktioner for FCR offentliggøres på markedsplatformen Regelleistung.
FCR i DK1: Regelleistung - FCR