FFR

FFR kræver en hurtig respons på maks. 1,3 sekunder, men aktiveringstiden er kort og med små energimængder

FFR, Fast Frequency Reserveafbøder store frekvensdyk ved lynhurtigt at regulere anlæg. Behovet for FFR opstår typisk i sommer månederne med lav inerti perioder, hvor der er få termiske anlæg i drift. Turbinerne fra de termiske anlæg medfører elsystemet inerti vha. rotationsenergi, hvilket sikrer at elsystemet er modstandsdygtigt overfor frekvensudsving. I perioder med meget vedvarende energi er nettet dermed mere sårbart overfor pludselige ændringer. 

Formålet med FFR er udelukkende at reducere momentane og store frekvensændringer. FFR fungere derfor som syntetisk inerti for elsystemet.

FFR fungerer ved, at forbrugs- eller produktionsenheder overvåger frekvensen og reagerer når frekvensen falder til 49,7 Hz eller derunder. Der indkøbes kun FFR for underfrekvens situationer. FFR indkøbes som opregulering og er et asymmetrisk produkt.

FFR

 

DK2

Behov

Behovet for FFR i DK2 prognosticeres løbende og offentliggøres på Energinet Data Service. 

Link til FFR prognose

Prognosen per time for det kommende driftsdøgn (D+1) er den mængde der indkøbes i auktionen for det kommende driftsdøgn.

Indkøb Energinet indkøber FFR gennem nationale døgnauktioner på time niveau med marginalprisafregning per time.
Energiafregning Afregnes via ubalanceafregningen.

Kontakt

Kan du levere FFR?

Få en hurtig indikation og tag testen her.

Læs mere om hvordan du får adgang til systemydelsesmarkederne her.

Link til udtrækning af resultater for dagsauktioner for FFR:
Energi Data Service, FFR i DK2
Spørgsmål til Energi Data Service kan rettes til Energi Data Service.