mFRR

mFRR kræver en respons indenfor 15 minutter og indeholder store energimængder

mFRR, Manual Frequency Restoration Reserveafhjælper store ubalancer, og ved aktivering sikrer de manuelle reserver opretholdelse af balancen i elsystemet over længere perioder med ikke-planlagte udsving i produktion eller forbrug

mFRR reguleres manuelt og kan leveres af både produktions- og forbrugsenheder, som modtager signal fra Energinets Kontrolcenter, i forhold til hvornår disse enheder skal aktiveres. mFRR er et asynkront produkt. Energinet indkøber kun opreguleringskapacitet i DK1 og DK2 til at stå til rådighed. Energinet kan aktivere energi i både op- og nedregulerings retningen ved at indkøbe op- eller nedreguleringsbud fra det fælles nordiske regulerkraftmarked.  

mFRR

 

DK1

 DK2

 Behov

+ 300 MW

300 MW manuelle reserver kan som udgangspunkt hentes fra DK2.

+ 623 MW
 Indkøb Energinet indkøber mFRR kapacitet gennem dagsauktioner med clearing efter marginalprisen.

Energinet indkøber både mFRR kapacitet gennem

  • månedsauktioner*
    (ca. 60% af behovet)
  • dagsauktioner
    (ca. 40% af behovet)

med clearing efter marginalprisen. 

 Energiafregning mFRR energiaktivering afregnes til regulerkraftprisen.  mFRR energiaktivering afregnes til regulerkraftprisen. 

*mFRR månedauktionerne i DK2 køres på faste dage hver måned. Udbuddet sendes ud den 25. i måneden og auktionen køres den 26. i måneden kl. 10.00.

Kontakt

Kan du levere mFRR?

Få en hurtig indikation og tag testen her.

Læs mere om hvordan du får adgang til systemydelsesmarkederne her.

Links til udtrækning af resultater for dagsauktioner for mFRR:
Markedsopstart d. 20. juni 2023
mFRR Kapacitetsmarked DK1 & DK2: Energi Data Service mFRR Capacity Market
Data før d. 20. juni 2023
mFRR i DK1: Energi Data Service mFRR DK1
mFRR i DK2: Energi Data Service mFRR DK2
Spørgsmål til Energi Data Service kan rettes til Energi Data Service.