Outlook for Ancillary Services 2023-2040

Forventningerne til udviklingen i systemydelsesmarkedet

Energinet offentliggør d. 1. november 2023 Outlook for Ancillary Services 2023-2040. Udgivelsen præsenterer et samlet skøn på fremtidens forventninger til systemydelser på baggrund af nuværende forudsætninger, lovgivning og klimamål. Yderligere, introducerer rapporten markedsmæssige tiltag, som har indflydelse på forskellige parametre i systemydelsesmarkedet frem mod 2040.

Outlook for Ancillary Services 2023-2040 er en revideret udgave af sidste års Scenarierapport (2022-2032). Denne gang er udgivelsen dog på engelsk, og kommer med et bedste bud på fremtiden mere end 10 år frem. Formålet med udgivelsen er fortsat at forsøge at skabe en retning på baggrund af den forventede udvikling i systemydelsesmarkedet, og dermed udsende et budskab om, at der er behov for både eksisterende- og nye aktører, for at kunne sikre balancen i fremtidens elsystem.

Rapporten offentliggøres sammen med Behovsvurderingen, og det er tiltænkt at disse kan læses i samspil- og uafhængigt af hinanden.

Kontakt