Scenarierapporten

Læs mere om forventningerne til udviklingen i systemydelsesmarkedet

Energinet offentliggør pr. dags dato Scenarierapporten 2022-2032. Rapporten præsenterer et samlet skøn på fremtidens forventninger til systemydelser på baggrund af nuværende forudsætninger, lovgivning og klimamål. Ydermere, introducerer rapporten projekter og dermed tiltag, som har indflydelse på adskillige parametre i systemydelsesmarkedet frem mod 2032.

Scenarierapporten er et forsøg på at kommunikere en retning på baggrund af den forventede udvikling i systemydelsesmarkedet, og dermed kommunikere et budskab om, at der er behov for både eksisterende- og nye aktører for at kunne sikre balancen i fremtidens elsystem.

Scenarierapporten udspringer af Behovsvurderingen, og det er tiltænkt at disse kan læses i samspil- og uafhængigt af hinanden.

Kontakt

Find rapporten her: