mFRR-energiaktiveringsmarked

Om det kommende fælles nordiske mFRR-energiaktiveringsmarked
De manuelle reserver mFRR aktiveres for at erstatte de automatiske reserver med formålet at gendanne frekvensen til normalområdet (49,9 – 50,1 Hz) eller reducere områdekontrolfejlen (ACE) til nul. De nordiske TSO'er har en proaktiv tilgang til brugen af mFRR, som betyder, at frekvensafvigelser primært forsøges løst med mFRR – når muligt. 

I dag deler de nordiske TSO'er én fælles mFRR-budliste (merit-order-liste). Aktiveringer udføres manuelt af operatørerne hos de individuelle TSO'er. Som led i, at norden overgår til 15-minutters tidsopløsning, er vi nødt til at aktivere aktørernes mFRR-bud automatisk ved hjælp af en algoritme (AOF), da kontrolcentrene ikke kan nå at udføre de manuelle processer fire gange så ofte - også i betragtning af lavere budstørrelser og et mere komplekst strømsystem.

Den fremtidige aktivering vil være baseret på forecastede ubalancer for hver budzone. Baseret på disse forecasts vil hver TSO sende et aktiveringsbehov til algoritmen (AOF). Denne vil returnere aktiveringsbehovet for den enkelte budzone til TSO'erne under hensyntagen til pris og kapacitet på kablerne. I en overgangsfase, før norden tilslutter sig den europæiske platform, MARI, vil en nordisk AOF cleare markedet. Den nordiske AOF er en nødvendig bro mellem de nuværende manuelle processer, fuld automatisering i 15-minutters opløsning og integration i MARI. 

Udbytte af overgangen 
TSO'erne er forpligtigede til, at sikre tilstrækkelige mFRR reserver til at dække en fejl/udfald på det største anlæg (en såkaldt N-1 hændelse) inden for deres kontrolområder (budzoner), hvilket dermed bestemmer den indkøbte mængde mFRR. Ved at have et fælles nordisk, og senere europæisk, marked kan TSO'erne anskaffe disse ressourcer, hvor de er billigst, under hensyntagen til tilgængelig kapacitet på kablerne (cross-zonal capacity) med en stor økonomisk besparelse til følge.  

Mere information
Under MFRR-energiaktiveringsmarkedet findes en række dokumenter og informationer til brug for klargøring til overgangen til 15-minutters tidsopløsning og mFRR Automated Operation. Energinet er gerne behjælpelig med yderligere informationer, såfremt der er behov for dette. Indledningsvist kan Q&A-siden besøges. Her har Energinet samlet svar på alle de aktørspørgsmål, som er modtaget under møder og præsentationer fra afholdte møder. 

Support

Send eventuelle spørgsmål til vores support i Electricity Market:
Electricitymarket@energinet.dk