Nordic Balancing Model

Balancering af produktion og forbrug af elektricitet er afgørende for at opretholde elsystemet og levere elektricitet til alle forbrugere. De nordiske elnet er koblet sammen, og de nordiske lande har en lang historie med samarbejde om balancering. Det nordiske elsystem er under forandring med mere ureguleret produktion som vind og sol og øget grænseoverskridende udveksling.

Markederne får en finere granularitet, og mere handel finder sted tættere på den operationelle time. For at imødekomme disse ændringer udvikler de nordiske TSO'er morgendagens nordiske balancering i det fælles program Nordic Balancing Model (NBM).

Gennem automatisering og nye markeder vil vi lette energiomstillingen, øge de samfundsøkonomiske fordele ved vores fælles nordiske marked og have en sikker forbindelse til de nye europæiske platforme for udveksling af balancekraft. Implementeringen af NBM afhænger af tæt samarbejde med interessenter og godkendelser fra nationale tilsynsmyndigheder (NRA'er).

Følg linket her for at læse mere om Nordic Balancing Model: www.nordicbalancingmodel.net eller læs mere om de enkelte projekter herunder.