MARI: Manually Activated Reserves Initiative

Overgangen fra det nordiske mFRR energiaktiveringsmarked til den fælles europæiske platform, MARI, for energiaktivering af mFRR.

MARI er det fælles europæiske implementerings projekt for en europæisk energiaktiveringsplatform for mFRR. Energinet har løbende deltaget i projektet for udviklingen MARI. I regi af NBM vil Energinet sikre overgangen fra det nordiske mFRR energiaktiveringsmarked til det europæiske mFRR energiaktiveringsmarked. 

Tidsplanen for udviklingen af MARI kan findes i nyeste udgave på ENTSOEs hjemmeside for MARI.

Anmodning om undtagelse for tidsfristen for tilslutning til MARI
Energinet har anmodet Forsyningstilsynet om undtagelse for tidsfristen for tilslutning til den europæiske mFRR energiaktiveringsplatform (MARI), og ønsker dermed udskydelse til og med d. 24. juli 2024. Udsættelsen kan kun indrømmes én gang for en periode på højst to år.

12. oktober 2022 godkendte Forsyningstilsynet Energinets anmodning om at udskyde tilslutningen til MARI frem til 24. juli 2024. Energinet vil i god inden tilslutningen informere markedsaktører om den endelige tilslutningsdato.

Anmodningen om undtagelse er sket nationalt. De øvrige nordiske TSO’er har fremsendt en tilsvarende anmodning til deres respektive nationale regulatorer og har ligeledes modtaget godkendelser.

Energinets anmodning om undtagelse for tidsfristen for tilslutning til MARI kan findes under Dokumenter.

Metodeanmeldelse for MARI 
Energinet har indsendt en metodeanmeldelse vedrørende de kommende ændringer relateret til MARI under navnet Ændring til eksisterende metode mFRR EAM 15 min ISP MTU.

Metoden har været i offentlig høring fra 20. december 2022 til 20. januar 2023. Høringsmaterialet kan findes her.

Metoden er indsendt til Forsyningstilsynet d. 7. februar 2023 og er dermed under behandling hos tilsynet. Selve metodeanmeldelsen kan findes under Dokumenter til højre. Samtlige dokumenter der er sendt til tilsynet i forbindelse med anmeldelsen kan findes her.