Sådan bliver du klar til det nye mFRR energiaktiveringsmarked

Se i 8 trin nedenfor hvordan du bliver klar til det nye kommende mFRR energiaktiveringsmarked som skal erstatte det nuværende regulerkraftmarked.

mFRR energiaktiveringsmarkedet (mFRR EAM) skal erstatte det eksisterende regulerkraftmarked og (den fortsatte) deltagelse kræver IT-implementering.

HVAD ER MFRR EAM?
mFRR EAM er det nye nordiske energiaktiveringsmarked for mFRR. Det kommer til at erstatte det nuværende regulerkraftmarked.

Med mFRR EAM introduceres en ny nordisk platform for automatisk bududvælgelse og budaktivering på 15-minutters basis til erstatning af det nuværende timebaserede regulerkraftmarked. Med det nye marked introduceres der nyt budformat, nye budattributter og ny aktiveringsprofil.

mFRR EAM udvikles og implementeres i fællesskab med øvrige de nordiske TSO’er gennem Nordic Balancing Model-programmet som første trin mod tilslutningen til den fælles europæiske platform for mFRR EAM, MARI (tilslutning forventes ultimo 2023 / primo 2024).

OTTE TRIN FOR AT BLIVE KLAR TIL DELTAGELSE PÅ MFRR EAM

  1. Hent og læs  "Memo - process for activating products in mFRR Energy Activation Market?" for at forstå det nye marked og budtype (produkt).
  2. Hent og læs de nordiske TSO’ers (herunder Energinets) implementeringsguide for at forstå IT-implementeringen.
  3. Ved tvivl, spørgsmål eller behov for afklaring, kontakt electricitymarket@energinet.dk, att.: mFRR EAM.
  4. Ved behov/interesse for et bilateralt møde med en Energinet mFRR EAM markeds- og IT-specialist, kontakt electricitymarket@energinet.dk, att.: mFRR EAM for at booke.
  5. Sikr at I er klar med ECP. Følg Sådan kommer du i gang med ECP, for at blive klar.
  6. Tag forud for 1. april 2022 kontakt til: electricitymarket@energinet.dk, att.: mFRR EAM, når I er klar til at teste budindmelding og budaktivering.
  7. Tag forud for 1. juli 2022 kontakt til: electricitymarket@energinet.dk, att.: mFRR EAM, når I er klar til at teste tilgængelighedsrapportering, m.m.
  8. Læs om krav til beredskab i nødsituation. Guide vil være klar inden sommeren 2022.