Krav til prækvalifikation af frivillige/energibud

Med overgangen til mFRR EAM vil der samtidig blive stillet krav om, at alle anlæg skal være prækvalificerede før anlægget må indsende energibud.

Til december 2024 overgår vi efter planen til mFRR EAM (energiaktiveringsmarked).

Når vi overgår til mFRR EAM vil der samtidig blive stillet krav om, at alle anlæg skal være prækvalificerede før anlægget må indsende energibud. Det vil sige, at anlæg som ikke er prækvalificeret inden ikrafttrædelse af mFRR EAM, må ikke længere byde ind i energimarkederne (tidligere regulerkraftmarkedet).

Senest ved indtrædelse i MARI (fælles Europæisk mFRR energimarked) ændres FAT’en (fuld aktiveringstid) fra 15 minutter til 12,5 minutter. Vi vil derfor anbefale, at fremtidige mFRR prækvalifikationer gennemføres med en FAT på 12,5 minutter fremfor 15 minutter.

Prækvalifikationen kan gennemføres ved at følge de beskrevne, relevante tests beskrevet her: Prækvalifikation og test. Alternativt kan I fremsende data fra en aktivering, hvorefter anlægget kan godkendes til den efterviste aktiverede mængde.

Vi opfordrer jer til at igangsætte processen med prækvalifikation hurtigst muligt inden mFRR EAM, da sagsbehandlingstiden frem mod overgangen til mFRR EAM forventeligt vil være længere end normalt pga. mange genkvalifikationer.

 

Kort og godt

  • Anlæg, som leverer frivillige bud skal godkendes, før der kan deltages på mFRR EAM. Dette skal ske enten ved at eftersende data for en rampe f.eks. i regulerkraftmarkedet, i spotmarkedet, eller ved at følge de beskrevne tests her Prækvalifikation og test.
  • Vi opfordrer jer til at igangsætte processen snarest muligt da sagsbehandlingstiden forventeligt er længere end normalt pga. mange genkvalifikationer.

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.