Nye retningslinjer for oprindelsesgarantier på VE-gas træder i kraft 1. marts 2024

Fra den 1. marts 2024 tilbyder Energinet flere eksportmuligheder for oprindelsesgarantier (GOer) på VE-gas. Den dato træder nye retningslinjer i kraft. Retningslinjerne beskriver også procedurer for en ny type oprindelsesgarantier, som Energinet kan udstede, hvis et anlæg har benyttet en power-to-gas proces til produktionen af den opgraderede biogas.

Flere eksportmuligheder via ERGaR

Der bliver den 1. marts åbnet for flere eksport- og import muligheder mellem Danmark flere EU-lande via ERGaR-samarbejdet. Samarbejdet består af lande i Europa, hvor Holland, Slovakiet, Storbritannien, Tyskland og Østrig har etableret adgang til en fælles gas hub. Det tyske marked har været kendt land for mange aktører i flere år, og nu giver en generel aftale mellem registrene i ERGaR-samarbejdet mulighed for bevægelighed for dokumentationen af den grønne gas over flere grænser.

Helt konkret kan overførsler til et af de andre medlemsregistre i ERGaR ske på samme måde, som det har været muligt hidtil for overførsler til det tyske register Dena. Ændringen ligger i, at man skal vælge et andet land end Tyskland for transaktionen i det danske register G-Rex.

E-gas oprindelsesgarantier

Dokumentation af power-go-gas er beskrevet i retningslinjerne i form af en ny type oprindelsesgarantier (e-gas GOer). Energinet udsteder den nye type oprindelsesgarantier fra samme registreringssystem som de hidtidige b-gas GOer.

Overblik over justeringerne i dokumentet

Sammenlignet med den nuværende version 1.1 af retningslinjerne indeholder version 2.0 med bilag, følgende justeringer:

  • Energinet kan udstede GOer for e-metan (e-gas) med bestemmelser om konvertering af elektricitet leveret fra elproducerende anlæg og dermed kriterier for udstedelse af gas GOer baseret på brintproduktion fra strøm fra vedvarende energikilder.

  • Overførelsesmulighederne fra det danske register er udvidet fra kun at omfatte det tyske register (DENA) til at være muligt til og fra andre registre i ERGaR samarbejdet.

  • Bilag 5: Revisorinstruks for oprindelsesgarantiannullering af gasoprindelsesgarantier er ændret med præciserede krav til revisor og erstatning af kravet om revisorerklæring med en ledelseserklæring i særlige tilfælde.

  • Bilag 6: Revisorinstruks for anvendt biomasse udgår. Alle anlæg i Danmark er ifølge VE-direktivet omfattet af krav om bæredygtighedscertificering. Energistyrelsen har opdateret Bekendtgørelse om bæredygtig biomasse – BEK nr. 1313 af 14/06/2021 og tilhørende håndbog. 3.parts verifikation af anvendt biomasse anser Energinet for at være dækket ved de bestemmelser, som Energistyrelsen har implementeret.

Ud over de ovenstående primære ændringer er er der tilføjet en mere detaljeret beskrivelse af proces for frasigelse af støtte, og der er fortaget præciseringer og mindre sproglige ændringer.

Retningslinjerne kan downloades her på siden og dokumentet med reviderede bilag bliver uploadet på siden om regler og retningslinjer den 1. marts 2024.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.