Gældende gastariffer

Tariffer for transmission i gasnettet kan ses i den til enhver tid gældende liste over gastariffer. Gastarifferne betales dels for selve transporten af gas og dels for de udgifter, der kan være forbundet med transporten.