borgermde2web
På borgermøderne kan alle interesserede dels høre mere om projektet dels gå rundt til forskellige borde og få svar på netop de spørgsmål, de brænder inde med, f.eks. hvor skal gasrøret ligge, må jeg dyrke jorden bagefter, hvad får jeg i erstatning? Arkivfoto: Palle Peter Skov

Lodsejere, naboer og lokalsamfund inviteres til borgermøder om Baltic Pipe

Et endeligt forslag til, hvor gasledningen Baltic Pipe kan krydse Danmark, er netop lagt frem i 2. offentlige høring. Lodsejere, naboer, kommuner mv. har otte uger til at drøfte og indsende svar til myndighederne. Energinet holder syv borgermøder hen over landet og inviterer alle berørte til at deltage.

Energinet inviterer alle berørte lodsejere, naboer m.fl. til borgermøder om Baltic Pipe-projektet.
 
Miljøstyrelsen, Energistyrelsen og Erhvervsstyrelsen har i dag, 15. februar, indledt en otte uger lang høring om gas-projektet. I forbindelse med høringen er Energinets endelige forslag til det område, hvor rørledningen kan graves i jorden, lagt frem - se kort. 
 
Myndighederne har sendt høringsbrev til 831 ejendomme, der kan blive direkte berørt af projektet. Yderligere 1203 ejendomme, der ligger i nærheden af projektområdet, har også fået brev.
 
- Vi håber, at alle, der har kommentarer og bemærkninger, vil være med til at drøfte projektet og benytte sig af muligheden for at indsende høringssvar til myndighederne. Vi håber også, at alle lodsejere og naboer vil komme til borgermøderne. Det er i alles interesse, at alle bemærkninger spørgsmål og svar kommer frem, så vi kan lave gasledningen på den bedst mulige måde og så skånsomt som muligt, siger Søren Juul Larsen, Energinets chefprojektleder for Baltic Pipe-projektet.
 
 

De gule linjer viser det eksisterende gastransmissionsnet. Baltic Pipe er den blå linje: Der skal laves nye rør i Nordsøen, over dele af Jylland, over Lillebælt, over Fyn, over Vest-, og Sydsjælland samt i Østersøen.

 

Gasledningen skal forbinde de nuværende norske gasrør i Nordsøen med de danske og polske gassystemer. Der skal blandt andet laves et nyt sørør ind til den danske vestkyst samt graves nye rør i jorden over dele af Jylland, over Fyn og fra Kongsmark på Vestsjælland til Faxe Bugt. Fra Faxe Bugt skal et nyt sørør over Østersøen færdiggøre forbindelsen. I nærheden af Næstved skal der desuden opføres en kompressorstation, som kan pumpe gassen over Østersøen.

Det danske statslige el- og gastransmissionsselskab Energinet står for at lave sørør i Nordsøen og anlæg på dansk jord og i Lillebælt, mens det polske gastransmissionsselskab Gaz-System skal lave sørør over Østersøen samt omfattende udbygninger af det polske gasnet.
 
Stor gevinst for Danmark
Forbindelsen vil give et milliardoverskud til Danmark og gøre det billigere at være dansk gasforbruger. Op mod 10 milliarder kubikmeter norsk gas vil fra 2022 årligt komme gennem Danmark til Polen, og dermed kommer der nye kunder i det danske gassystem. Der bliver dermed flere til at dække Danmarks udgifter til drive og vedligeholde gasnettet. Det betyder, at gasregningen for de ca. 408.000 danske gasforbrugere forbliver lave. Uden Baltic Pipe ville regingen for den enkelte forbruger stige, fordi gasforbruget generelt falder, og samfundets udgifter dermed ville skulle dækkes af færre forbrugere.

 

En typisk dansk husstand med gasfyr vil årligt få en gevinst på 100-200 kroner årligt, mens de største gasforbrugere vil spare flere hundrede tusinde kroner årligt. Blandt de største forbrugere er slagterier, mejerier, bryggerier, producenter af brød og grønt, producenter af byggematerialer m.fl.

Senest Energinet lavede et stort gasprojekt, var da rørledningen til Tyskland blev forstærket - det såkaldte Ellund-Egtved-projekt. Det blev indviet i 2013. Arkivfoto Bent Sørensen

 

- Baltic Pipe er en stor gevinst for det danske samfund. Men vi er klar over, at der mange steder er bekymring hos de borgere, der skal lægge jord til. Derfor har vi også været ude og besøge hver enkelt af de ca. 500 lodsejere, som vi forventer vil blive direkte berørt af gasledningen, for at få mest mulig viden om de enkelte ejendomme, så vi sikrer, at landmandens dræn også virker, efter at gravemaskinerne har dækket jorden til, eller at gasrøret ikke kommer i vejen for fremtidige planer om at udvide en stald eller et maskinhus, siger Søren Juul Larsen.

 
Ruten ændret flere steder
2. offentlige høring følger op på sidste års 1. offentlige høring, hvor myndighederne modtog 192 høringssvar. På baggrund af input fra borgere, kommuner m.fl. samt yderligere undersøgelser i marken, er forslaget til rute siden ændret flere steder. Bl.a. for at tage lokale hensyn til mulighed for byudvikling, beskyttelse af natur mv.

Energinet inviterer til borgermøder i Varde (5. marts), Kolding (4. marts), Middelfart (14. marts), Odense (12. marts), Slagelse (7. marts) samt to borgermøder i Næstved (hhv. 6. marts og 13. marts). Arkivfoto Palle Peter Skov

 

- Vi har lyttet til borgere og kommuner og ændret en række steder. Nogle steder er områder droppet og nye kommet i spil, andre steder er der lavet justeringer. Men det er desværre ikke muligt at lave sådan en stor gasledning uden at komme til at genere nogen eller skabe ulemper. Mange så helst, at gasledningen blev gravet ned et andet sted end på deres jord. Men vi forsøger at planlægge ruten og inddrage alle berørte, så projektet kan laves så skånsomt som muligt, siger Søren Juul Larsen.

Ud over at være en stor gevinst for Danmark vil Baltic Pipe betyde, at Polen kan blive uafhængig af sin nuværende gasleverandør, Rusland. Polen har samtidig en ambition om at omstille en del af sit kulforbrug til gas og dermed reducere sin CO2-udledning.
Også andre EU-lande vil få gavn af Baltic Pipe, ligesom EU bedre vil kunne hjælpe Ukraine med gasforsyning. Derfor er projektet også støttet af EU.

Baltic Pipe røret graves i jorden - minimum en meter under overfladen. Efter gravearbejdet kan landmænd igen dyrke jorden. Arkivfoto: Bent Sørensen

 

 

KONTAKT

3 grunde til Baltic Pipe

1: Lavere gasregning til de 408.000 danske forbrugere
2: Mere robust dansk gassystem – nye forsyningsveje fra Norge og Polen
3: Billigere for fremtidens grønne gasser at komme ind på gasnettet.
 
OM BALTIC PIPE
105 km sørør i Nordsøen
210 km rør over dele af Jylland, Lillebælt, Fyn og Vest- og Sydsjælland
1 kompressorstation på Sydsjælland
275 km sørør i Østersøen til Polen.
280 km udbygning af det polske gasnet
 
Forventet pris: ca 12 mia. kr., heraf skal Danmark betale 6 mia. kr.
Investeringen giver samfundsøkonomisk overskud på op mod 2 milliarder kroner
Kapacitet: 10 mia. m3 gas årligt – fire gange det årlige danske gasforbrug.
Færdig i oktober 2022.


ABONNER PÅ NYHEDER OM BALTIC PIPE

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.