Plan for Energiø Bornholm skal sikre store hensyn

Energistyrelsen har netop offentliggjort Plan for Program Energiø Bornholm. Planen er resultatet af et omfattende arbejde med at fastsætte rammerne for de fremtidige anlæg på land og til vands til Energiø Bornholm, så energiøen tager størst muligt hensyn til det omkringliggende miljø.

Energiø Bornholm skal bestå af en havvindmøllepark syd for Bornholm og højspændingsanlæg på Bornholm og Sjælland. Med en kapacitet på op til 3,8 GW kommer energiøen til at blive en vigtig komponent i den grønne omstilling. Energistyrelsen har på baggrund af en miljøvurdering af Plan for Program Energiø Bornholm og indkomne høringssvar vurderet, at det er muligt at vedtage planen. Som en del af miljøvurderingen er borgere, interessenter og myndigheder kommet med idéer, forslag, bekymringer og har stillet spørgsmål til planen og miljøvurderingen. Det har givet anledning til en række arealmæssige justeringer af planområderne for at tilgodese miljøforhold og arealbindinger så som fuglebeskyttelsesområder, forsvarsområder og skibstrafikruter.

Parallelt med Energistyrelsens plan- og miljøvurderingsproces af energiøen i sin helhed gennemfører Energinet, der er bygherre for Energiø Bornholms landanlæg, en særskilt miljøvurderingsproces for anlæggene på Sjælland og Bornholm og kabler imellem de to stationsanlæg. Havvindmølleparken vil tilsvarende skulle miljøvurderes i en proces, som vil blive gennemført af den kommende ejer.  

Du kan læse mere om Energiø Bornholm og miljøvurderingen af Energinets anlæg til Energiø Bornholm

Energistyrelsens afgørelse kan påklages til Energiklagenævnet i en 4-ugers periode frem til den 10. juni 2024.

Læs mere om Plan for Program Energiø Bornholm i pressemeddelelsen offentliggjort af Energistyrelsen

Om Energiø Bornholm

  • Folketinget har besluttet at etablere Energiø Bornholm. Energiø Bornholm er et pionerprojekt inden for den grønne omstilling. Energiøen giver mulighed for at udnytte det store potentiale for vindenergi i Østersøen. 

  • Med Energiø Bornholm opstilles 3 GW havvindmøller med mulighed for 0,8 MW overplantning i Østersøen syd for Bornholm. Strømmen fra vindmøllerne opsamles og omformes til jævnstrøm i en omformerstation på Bornholm, som forbindes med elkabler til omformerstationer på Sjælland og i Tyskland.

  • Energinet er bygherre for de el-tekniske anlæg og kabler, som skal binde strømmen fra havvindmøllerne sammen med det danske elnet og sende strøm til Tyskland. Energinet arbejder med at udvikle og planlægge tekniske løsninger samt forberede indkøb af de omfattende kabelanlæg, el-tekniske komponenter med mere, inden arbejdet kan begynde.

  • Energinet samarbejder med Tysklands TSO, 50Hertz, om forberedelsen af en fælles el forbindelse mellem Danmark og Tyskland via Energiø Bornholm.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.