Solcelleparker og vindmøller kan i fremtiden blive koblet direkte på luftledningerne. Metoden kan halvere tilslutningstiden til ny, grøn energi. Normalt skal elproduktion tilsluttes i en højspændingsstation, men Energinet afprøver nu en helt ny metode med midlertidig tilslutning på luftledninger. Arkivfoto: Maria Tuxen Hedegaard

'Krokodillenæb-løsning' kan få 1135 MW ny grøn energi hurtigere på elnettet

Forsyningstilsynet har godkendt pilotprojekt, og Energinet arbejder nu på, at seks kommende solcelleparker og sol-vind kombiparker som noget helt nyt bliver koblet direkte på luftledninger med en midlertidig tilslutning. Grøn elproduktion fra anlæg på i alt 1135 MW vil kunne komme ud til forbrugerne op til to år tidligere.

 

Helt så simpelt som forsøgene i folkeskolens fysiktimer er det ikke, men sammenligningen er alligevel ikke helt skæv.

Energinet arbejder nu på, at i alt 1135 MW ny grøn elproduktion kan blive koblet direkte på højspændingsluftledninger med noget, der minder om krokodillenæbs-tilslutninger. Derved vil nye solcelleparker og vindmøller kunne levere klimavenlig strøm op mod to år hurtigere, end det ellers ville have taget projekterne at blive tilsluttet elnettet.

Mange nye anlæg presser elnettet
”Danmark skal firedoble elproduktionen fra vind og sol inden 2030, og det presser virkelig højspændingsnettet. Mange steder i landet er de højspændingsstationer, hvor nye solcelleparker og vindmøller bliver tilsluttet, allerede fyldt, og det kan måske tage op til 4-6 år at udbygge stationerne eller bygge helt nye stationer. Derfor besluttede vi sidste år at afprøve nye løsninger med midlertidig tilslutning for at nedbringe nettilslutningstiden,” siger Henrik Riis, direktør for Energinet Eltransmission.

28. august godkendte Forsyningstilsynet, at Energinet kan gennemføre et pilotprojekt med midlertidig nettilslutning af udvalgte solcelleparker og vindmøller direkte på højspændingsluftledninger. Strømmen fra anlæggene vil blive sendt direkte ud på elnettet uden at skulle gennem en højspændingsstation. Selv om den metode medfører en lille øget risiko for mere ustabil drift i elsystemet, har Energinet vurderet, at det på særlige 150 kV og 132 kV-luftledningsstrækninger vil være forsvarligt.

Seks projekter på vej
Seks projekter fordelt på fire forskellige producenter er derfor nu i støbeskeen: Ved Frederikslund ved Slagelse (Copenhagen Green Energy), ved Tuekær ved Dronninglund i Nordjylland (NRGI Renewables), Sdr Højrup ved Ringe på Fyn (Better Energy), ved Aalborg (Eurowind Energy), ved Køng på Sydsjælland (Better Energy) og Nørre Rasted ved Sakskøbing på Lolland (Better Energy).

Tilslutning direkte på luftledninger vil blive midlertidige løsninger, indtil en højspændingsstation er klar til, at de nye solcelleparker og vindmøller kan blive tilsluttet permanent. Elproducenterne betaler selv for de midlertidige tilslutninger. Løsningen indebærer desuden, at det kan blive nødvendigt at begrænse elproduktionen fra anlæggene i perioder med generelt høj elproduktion. For udvalgte produktionsanlæg er det desuden et vilkår, at produktionsanlægget kun må levere en del af sin maksimale kapacitet for ikke at overbelaste luftledningen, som produktionsanlægget tilsluttes.

Halvere tilslutningstid
Forberedelsen af de seks projekter blev sat i gang i august måned, og efter at Forsyningstilsynet har godkendt pilotprojektet, er der nu vished for, at Energinet og elproducenterne kan implementere og idriftsætte produktionsanlæg ved midlertidig tilslutning. Der mangler nu at blive afklaret, hvor de seks projekter præcist kan blive tilsluttet en luftledning, hvordan de skal tilsluttes, hvad det vil koste, hvornår det kan ske mv. Energinet planlægger at godkende en plan for de seks projekter inden årets udgang. Derefter skal producenterne bag projekterne indgå en nettilslutningsaftale.

”Som det ser ud nu, vil fem af de seks projekter kunne være nettilsluttet i efteråret 2025. For nogle af projekterne vil det være to år før, det ellers var muligt at komme på elnettet, for andre er det måske syv-otte måneder. Når vi har gjort os nogle erfaringer i pilotprojektet og evalueret, skal vi beslutte, om metoden skal tilbydes til andre, kommende solcelleprojekter og vindmølleparker. Forventningen er, at vi med midlertidig tilslutning vil kunne skære halvdelen af den tid, det tager at få den nye grønne strøm på elnettet”, siger Henrik Riis.

Ekstra elmast på linjen
De midlertidige tilslutninger bliver lavet med lidt større grej end de krokodillenæb, vi kender fra folkeskolens fysikforsøg. En midlertidig elmast vil blive sat op mellem to master på en eksisterende luftledning, og et kabel fra solcelleparken skrues direkte på luftledningen med en ”T-afgrening”.

En ekstra elmast sættes ind på linjen, og fx et solcelleanlæg kobles direkte på luftledningerne.

Alternativt kan en midlertidig elmast og en ”T-afgrening” suppleres med ”koblingsudstyr” på en mobil trailer eller lign. Det kan være nødvendigt nogle steder i elnettet at kunne udkoble og afbryde elproduktionen for at opretholde systemsikkerheden og forsyningssikkerheden.

Kontakt

LÆS MERE

Vi har tidligere fortalt om arbejdet med at finde nye måder at lave en midlertidig tilslutning:

Energinet vil halvere tilslutningstiden for solcelleparker og vindmøller med midlertidige elmaster og nye tekniske løsninger

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.