Årsrapport 2017: Nye veje til fremtidens energi

Samarbejde på tværs af landegrænser, klargøring af den fysiske infrastruktur og inddragelse af nye teknologiske virkemidler har fyldt meget for Energinet i 2017 og vil fortsætte med at gøre det, når omstillingens trilemma skal løses: tilvejebringelse af energi, som er både grøn, sikker og betalbar for samfundet.

Hent rapport

RESUMÉ

Året 2017 udgjorde for Energinet en markant milepæl for udbygning af energiforbindelser til andre lande. De igangværende projekter Kriegers Flak og COBRAcable kom begge et skridt nærmere idriftsættelse, og samtidig lykkedes det efter års komplicerede forhandlinger og undersøgelser at gøre projekterne Viking Link og Baltic Pipe helt klar til, at der forventeligt kan træffes endelig investeringsbeslutning i løbet af 2018. 

Året i glimt lille version
Klik på billedet for større version

Arbejdet med at blive uafhængig af fossile energikilder er således godt på vej, men for at komme helt i mål, er det nødvendigt at fokusere på andet end fysisk infrastruktur. Innovative tiltag, nye forretningsmodeller og digitalisering er i den sammenhæng nøgleord, når vejen til sikker og bæredygtig energi, der samtidig er en god forretning for det danske samfund, skal findes. Af samme grund er disse elementer centrale i den vedtagne strategi som gælder fra 2018 til 2020, og har fået navnet Energi over grænser. Læs mere om Energinets strategi her

Det store billede årsrapport 2017

Et billede af Energinets værdiskabelse
Årsrapport 2017 byder på fire fokusartikler om væsentlige projekter fra året, der giver et billede af Energinets værdiskabelse. Samtidig viser artiklerne, hvordan Energinet forfølger de fire strategiske målsætninger.
De berører, hvordan et grænseløst marked for balanceenergi mellem EU’s lande kan være et eksempel på nye rammer for forsyningssikkerhed; hvordan etablering af datacentre er et eksempel på Danmarks store potentiale som energiknudepunkt; at Energinet deltager i visionen om North Sea Wind Power Hub; og at deling af energiens Big Data til brug for innovative forretningsmodeller er et eksempel på digitalisering.

Regnskabets resultat
Energinets omsætning var i 2017 DKK 5 mia., og årets resultat efter skat var på DKK -228 mio., hvilket ikke er tilfredsstillende. Årsagen skal primært findes i nedskrivning af gaslageraktiver i Gas Storage Denmark. Læs mere om kapacitetsnedskrivningen her

Hent årsrapporten 2017 her

 

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.