Årsrapport 2018: Sikker forsyning bliver delt forsyning

I årsrapporten gør Energinet status og kigger fremad – ind i den grønne omstillings næste fase. En fase, hvor nye anvendelser af vedvarende energi nødvendigvis må få langt større fokus, samtidig med, at udbygningen af den vedvarende energiproduktion (særligt havvind og sol) fortsætter.

Hent rapport

Energinet er sammen med energisektoren og samfundet på vej ind i den grønne omstillings 2. halvleg. Det er nu, vi skal udvikle de løsninger, der kan tage os fra ca. halvdelen til fuld dækning med vedvarende energi. Det kræver nye tiltag og nye tilgange.

nøgletal

For Energinet var 2018 en brydningstid for udviklingen hen i mod, at sikker forsyning bliver delt forsyning.

Energinet fortsatte arbejdet med at etablere el- og gasforbindelser til udlandet, men oplevede også folkelig bekymring og modstand overfor udbygning af den indenlandske energiinfrastruktur forbundet hermed.

Thomas Egebo citat

Nordiske og europæiske markedsudvidelser kom væsentlige skridt videre. Samtidigt besluttede Energinet at arbejde for etablering af en midlertidig strategisk reserve, der omvendt kan ses som tegn på, at elmarkederne endnu ikke er tilstrækkeligt udviklede.

Men Energinet er klar og parat i startklodserne - på vej ind i næste halvleg af den grønne omstilling.

2018 blev året, hvor man politisk blev enige om en energiaftale, der sætter nye ambitiøse mål for omstilling af energisystemet. I fokusartikler om elmotorveje, sektorkobling og forbrugsfleksibilitet perspektiverer vi Energinets arbejde med udgangspunkt i tre af energiaftalens vigtige temaer: havvind, grøn gas og nye markedsmodeller.

2018 var også året, hvor en større ændring af Energinets organisation blev gennemført. Energinet er nu en koncern med datterselskaber, der hver især løser veldefinerede opgaver inden for Energinets samlede vision. Årsrapporten fortæller hvordan. 

Læs årsrapportens fokusartikel fleksibelt forbrug her 

Læs årsrapportens fokusartikel om grøn gas og sektorkobling her 

Læs årsrapportens fokusartikel om elektriske motorveje her 

 

 

Kontakt

Regnskabet

Energinets omsætning var i 2018 DKK 4.9 mia., og årets resultat var DKK 54 mio. Resultat er tilfredsstillende. Energinet skal ikke optjene overskud. Overdækning af omkostninger er gæld til energiforbrugerne, mens underdækning er tilgodehavende hos dem.

2018 på 20 sekunder

I 2018 har Energinets arbejde med at etablere energiforbindelser over landegrænser til England, Holland, Tyskland og Polen bidraget til, at energi kan deles over store geografiske områder. Deling af energi på tværs af grænser er afgørende for udbredelsen og nyttiggørelse af vedvarende energi, der er afhængig af vejrforhold. Også på markedsområdet har Energinet og de øvrige nordiske TSO’er opnået væsentlige resultater, herunder særligt indgåelsen af en vigtig aftale om udveksling af balanceringsydelser på tværs af de nordiske lande.

SUBSCRIBE TO REPORTS