Baltic Pipe Sjælland

Her på siden kan du læse om den del af Baltic Pipe, der strækker sig over Sjælland

Kortet viser, hvordan Baltic Pipe forløber hen over Sjælland

Klik på illustrationen for at se et detaljeret kort over Baltic Pipe Sjælland. 

En del af Baltic Pipe gasrørledningen går fra Kongsmark Strand ved Slagelse over Sjælland til syd for Faxe Ladeplads på Sydøstsjælland. Her på siden kan du læse mere om arbejdet og få svar på dine spørgsmål om projektet.

Information om kompressorstationen ved Everdrup finder du her

Kontakt

BALTIC PIPE I FULD DRIFT

Baltic Pipe er nu i drift med fuld kapacitet - op til 10 milliarder kubikmeter gas om året. 

Læs mere under nyheder længere nede på siden

Vigtige milepæle i projektet

Her kan du få overblik over de forskellige faser i opførelsen af Baltic Pipe på Sjælland.

  • Geotekniske forundersøgelser
  • Geotekniske forundersøgelser
  • Arkæologiske undersøgelser
  • Besigtigelse og ekspropriation
  • Anlægsarbejde
  • Afslutning af anlægsarbejde

Geotekniske forundersøgelser

Forud for anlægsarbejdet gennemføres der en række geotekniske forundersøgelser for at kortlægge jordbundsforhold og pejle grundvandsniveau langs den planlagte rute.

De geotekniske forundersøgelser på Sjælland er afsluttet

Arkæologiske undersøgelser

Inden vi kan gå i gang med anlægsarbejdet, laver vi arkæologiske undersøgelser langs hele den planlagte rute for at sikre eventuelle fortidsminder. Der er behov for, at nogle af forundersøgelserne laves, inden der er gennemført ekspropriation på den enkelte ejendom. Det er de lokale museer, der laver de arkæologiske undersøgelser. De fjerner mulden med gravemaskine og undersøger, om der er tegn på væsentlige fortidsminder. Hvis de finder noget, bliver det markeret, og museet vil vurdere, om der er behov for større arkæologiske undersøgelser, som de så laver på et senere tidspunkt. Når de arkæologiske forundersøgelser er færdige, lægges mulden på plads, så arealerne igen kan benyttes. Er du direkte berørt lodsejer, får du direkte besked, inden de arkæologiske forundersøgelser går i gang.

De arkæologiske undersøgelser på Sjælland er afsluttet


Besigtigelse og ekspropriation

Energinet kan på samfundets vegne få ret til at lægge nye gasledninger og opføre gasstationer. Rettighederne til det får vi ved at foretage en ekspropriation. De berørte har fået direkte indkaldelser til besigtigelses- og ekspropriationsforretninger fra Kommissarius ved Statens Ekspropriationer.

Ekspropriationerne på Sjælland er afsluttet

Anlægsarbejde

Når ekspropriationen er gennemført, kan anlægsarbejdet begynde. Direkte berørte lodsejere vil få tilknyttet en kontaktperson fra Energinet, inden anlægsarbejdet begynder. Vi vil sammen med vores entreprenør gennemgå planerne for anlægsarbejdet med lodsejer. Når arbejdet går i gang, fjernes træer og planter i et arbejdsbælte, som er omkring 32 meter bredt. Mulden bliver taget af og lagt til side langs arbejdsbæltet. Rørene bliver svejset sammen, og før de løftes ned i renden, tester vi alle svejsningerne. Rørsektionen testes endnu engang efter, at røret er lagt ned, og jorden er fyldt tilbage. Når vi skal krydse store vandløb, veje og jernbaner, bliver rørledningen presset eller boret under. Du kan se en video om, hvordan vi anlægger gasrørledninger her. Lodsejere og naboer kan forvente, at der vil være en del trafik til og fra arbejdsområderne i anlægsperioden.

Anlægsarbejdet på Sjælland begyndte i foråret 2020.

Anlægsarbejdet på kompressorstationen ved Everdrup er begyndt i december 2019

Afslutning af anlægsarbejde

Arbejdet på gasrørledningen udføres i etaper og bliver afsluttet løbende. Når arbejdet er færdigt, retablerer vi området og tilbageleverer det til lodsejerne. Entreprenøren sikrer, sammen med lodsejerne, at alle aftaler er overholdt, og at arealet er retableret tilfredsstillende. Samtidig foretager Energinet en forhandling om erstatningen og udbetaler erstatning til lodsejere og eventuelle brugere.

Selve anlægsarbejdet på rørledningen er afsluttet i 2021. Kompressorstationen er i drift, men i 2023 arbejdes der stadig på den endelige færdiggørelse. 

Seneste nyt fra Baltic Pipe - Sjælland

Her kan du se de seneste nyheder fra Baltic Pipe på Sjælland og abonnere på nyhederne.

Nyheder om Baltic Pipe - Sjælland

Få svar på dine spørgsmål om Baltic Pipe på Sjælland

Vi har samlet svar på de oftest stillede spørgsmål om strækningen over Sjælland

Hvordan inddrager i borgerne på Sjælland?

I forbindelse med høringensprocessen har Energinet holdt borgermøde i Næstved og besøgt lodsejere og de nærmeste naboer. I forbindelse med anlægsarbejdet får alle lodsejere tilknyttet en kontaktperson fra Energinet, som tilrettelægger arbejdet i dialog med lodsejer.

Hvordan laver I gasrørledningen?

Når arbejdet går i gang, fjernes træer og planter i et arbejdsbælte, som er omkring 32 meter bredt. Mulden bliver taget af og lagt til side langs arbejdsbæltet. Rørene bliver svejset sammen, og før de løftes ned i renden, tester vi alle svejsningerne. Rørsektionen testes endnu engang efter, at røret er lagt ned, og jorden er fyldt tilbage. Når vi skal krydse store vandløb, veje og jernbaner, bliver rørledningen presset eller boret under. Du kan se en video om, hvordan vi anlægger gasrørledninger her

Hvem kan jeg kontakte?

Energinets tilsynsførende for anlægsarbejdet på Sjælland er John Henrik Ravnholt, som kan kontaktes på tlf. 23338944 eller mail XJHR@energinet.dk

Hvor finder jeg information om kompressorstationen i Everdrup?

Hvor kan jeg finde information fra tidligere borgermøder?

I forbindelse med 2.offentlige høringsfase i Baltic Pipe inviterede Energinet til en række borgermøder om projektet. Præsentationerne fra de to møder på Sjælland kan ses her:

Slagelse 7. marts 2019

Næstved 13. marts 2019