Analyser til debat

Her formidler vi Energinets analysearbejde og lægger op til analysesamarbejde i hele sektoren - både nationalt og internationalt

Formål: Formålet med Analyser til Debat er ekstern formidling af Energinets analysearbejde, så analyseresultaterne bringes i anvendelse og skaber værdi for sektoren. Vi ønsker en åben dialog om, hvordan værdien af vores indsats kan højnes, og lægger op til analysesamarbejder nationalt som internationalt.

Deltagere: Åbent for alle interesserede. Indbydelser udsendes til relevante samarbejdspartnere og nøglepersoner i energisektoren.

Lokation: Energinet, Pederstrupvej 76, Ballerup

Frekvens: Én gang årligt

Næste møde: Efteråret 2018

Kontakt