Regionale møder

På møderne rejser Energinet rundt i hele landet og besøger aktørerne. Det er her, vi sikrer dialog med både små og store aktører i elmarkedet

Formål: Formålet med de regionale møder er at gå i dialog med aktørerne omkring den aktuelle og kommende driftssituation for DataHub. Fokus er på markedsdrift fx DataHub IT-drift, markedsunderstøttelse og -afregning.

Deltagere: Alle aktører på det danske elmarkedet kan deltage i de regionale møder.

Lokation: I hele Danmark

Frekvens: Frekvensen af de regionale møder besluttes i samarbejde med deltagerne i forbindelse med den kommende møderække.

Næste møder: Endnu ikke fastlagt