Aktørarbejdsgruppemøde for systemydelser

Her mødes aktører og Energinet for at sikre sparring og dialog om markedsmæssige problemstillinger i forbindelse med udviklingen af markedet for systemydelser

Formål: I aktørarbejdsgruppen for systemydelser mødes aktører og Energinet for dialog og sparring omkring forskellige markedsmæssige problemstillinger, som kan føre til markedsændringer.

Deltagere: Markedsaktører og Energinet. Der må deltage op til to personer per aktør.

Lokation: Energinet, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

Frekvens: 2-3 gange om året

Næste møde: vil blive afholdt sammen med Elaktørforum d. 6. september 2023. Tilmelding her.

 

Referater og materiale fra tidligere møder:

Møde d. 1. marts 2023: referat, præsentation samt orientering vedr. systemydelser

Møde d. 3. november 2022: referat, præsentation samt orientering vedr. systemydelser

Møde d. 29. juni 2022: referatpræsentation samt orientering vedr. systemydelser

Møde d. 18. marts 2022: præsentationorientering vedr. systemydelser samt diskussions materiale - Det fremtidige mFRR marked

Kontakt