Oversigt over systemydelser

Her finder du en oversigt over alle typer af systemydelser samt deres vigtigste egenskaber

Der findes samlet set 6 forskellige systemydelses produkter. På figuren nedenunder er produkterne rangeret efter deres aktiveringstid. De hurtigste produkter skal være aktiveret efter nogle få sekunder og de langsomste produkter skal være aktiveret efter 15 minutter.

Det danske elsystemet er inddelt i to budzoner: DK1 og DK2. DK1 repræsenterer Vestdanmark og inkluderer Jylland og Fyn. DK2 repræsenterer Østdanmark og inkluderer Sjælland og Bornholm. DK1 er tilkoblet det centraleuropæiske frekvensområde og DK2 er tilkoblet det nordiske frekvensområde.

 

Produkterne FCR, aFRR og mFRR indkøbes af Energinet i DK1. Produkterne FFR, FCR-D, FCR-N og mFRR (samt aFRR på sigt) indkøbes af Energinet i DK2. En oversigt over de vigtigste egenskaber for hvert produkt ses nedenfor, hvor informationen er opdelt efter produkterne tilgængelige i DK1 og i DK2. 

 

 

 

Kapacitet og Energiaktivering

Som det fremgår af tabellerne ovenover findes der både at kapacitetsmarked og et energiaktiveringsmarked for mFRR og på sigt også aFRR. Dette betyder at aktører enten kan byde ind på både kapacitetsmarkedet og energiaktiveringsmarkedet, eller alternativt kan byde ind på energiaktiveringsmarkedet alene. En forklaring af kapacitetsmarkedet og energiaktiveringsmarkedet kan ses nedenfor (klik på billedet for at forstørre).

Kontakt