Det europæiske aFRR Energiaktiveringsmarked (PICASSO).

Om PICASSO

Der er i fælles europæisk regi udviklet en algoritme som gør de europæiske TSOer i stand til at koble alle de nationale aFRR markeder sammen i ét fælles europæisk energiaktiveringsmarked (aFRR EAM). Projektet kaldes PICASSO, som står for Platform for the International Coordination of Automated Frequency Restoration and Stable System Operation.

Hvordan virker PICASSO?

TSOerne indsamler bud fra aktørerne, de såkaldte balanceaktører og vurderer behovet for aFRR. Dette sendes til en aktiveringsoptimeringsfunktion (AOF) som matcher samtlige TSOers bud og behov, under hensyntagen til tilgængelige grænsekapacitet mellem budzonerne. Resultaterne fra AOFen sendes tilbage til TSOerne. Baseret på resultaterne fra PICASSO aktiverer TSO'erne de relevante balanceaktørers bud. Da Energinet først tilslutter sig PICASSO efter overgangen til 15 minutters tidsopløsning er markedstidsenheden i PICASSO 15 minutter.

Hovedændringer til markedskravene 

I forbindelse med overgangen til PICASSO er det pålagt at ændre markedsdesignet så det matcher med kravene i platformen og de andre tilkoblede markeder. Dette sikrer at alle konkurrerer på lige vilkår og at aFRR produktet er det samme ligegyldigt om det leveres fra Danmark eller Spanien. Herunder er listet de største ændringer, som hovedsageligt får betydning for DK1, da størstedelen af kravene er blevet ændret for DK2 i forbindelse med introduktionen af et fælles nordisk aFRR kapacitetsmarked:

  • I fremtiden vil der både være mulighed for at byde ind i et kapacitetsmarked (aFRR CM) og et energimarked (PICASSO). Mere information om ændringer til kapacitetsmarkedet i DK1 vil blive meldt ud snarest. DK2 er en del af det nordiske aFRR kapacitetsmarked som fortsætter som hidtil.
  • Full Activation Time (FAT) bliver I fremtiden 5 minutter for både kapacitets- og energimarked (nuværende 15 min i DK1)
  • Produktet indkøbes i fremtiden asymmetrisk, altså op- og nedregulering indkøbes adskilt for både kapacitets- og energimarked (nuværende indkøbes et symmetrisk produkt i DK1)
  • Indkøbet ændres til timeniveau for både kapacitets- og energimarked (nuværende ugentligt indkøb i DK1)
  • Rådighedsbetalingen ændres til marginalprisafregning for både kapacitets- og energimarked (nuværende pay-as-bid i DK1)

 Implementering

Energinet tilkobler PICASSO platformen d. 1. oktober 2024. Der vil blive afholdt aktør-supportmøder og løbende komme mere information på denne side. Ændringerne til markedsdesignet i aFRR kapacitetsmarkedet forventes at foretages i forbindelse med tilslutningen til PICASSO. Den faktiske dato for ændringen af aFRR kapacitetsmarkedet er ikke fastlagt endeligt endnu, men forventes besluttet i løbet af Q4 2023.

Udbytte af overgangen

Energinet tilkobler sig PICASSO, for derigennem at opnå betydelige samfundsøkonomiske besparelser, samtidig med at de danske aktører får mulighed for at levere deres aFRR ydelser til et langt større marked. For nuværende er Tyskland, Italien, Tjekkiet og Østrig tilkoblet. De resterende TSOer forventes tilkoblet i løbet af 2024.

Yderligere information eller spørgsmål?

Ved spørgsmål, kontakt venligst electricitymarket@energinet.dk.

Support

Få hjælp til specifikke udfordringer vedr. idriftsættelsen af aFRR EAM (PICASSO) i 2024 på det ugentligt supportmøde.

Supportmødet afholdes hver onsdag 10:30-11:00.

Deltag i mødet (Teams) her.

Møde ID: 382 518 727 204 - adgangskode: RUupQe

Supporten ydes individuelt, hvorfor I bedes vente i lobbyen, til det bliver jeres tur. Bemærk, at ventetid kan forekomme.

Spørgsmål af almen relevans publiceres efterfølgende under Q&A.

I er også altid velkomne til at kontakte os via electricitymarket@energinet.dk