Implementeringsguide

Energinet tilkobler sig efter planen PICASSO d. 1. oktober 2024. Ved tilslutningen foretages en række markedsændringer af aFRR produktet samt ændringer i måden, der indsendes bud på, og hvilke data de danske aktører udveksler med Energinet i realtid. Energinet har i aFRR implementation guiden beskrevet de relevante ændringer, som danske aktører skal tage højde for i den lokale implementering for at kunne deltage i det danske og europæiske aFRR energiaktiveringsmarked efter d. 1. oktober 2024.

Den gældende implementeringsguide samt eksempler på beskedudveksling med tilhørende schema-filer for aFRR EAM, kan findes nedenfor. For hjælp til opsætning til realtidskommunikation kan Energinet kontaktes på electricitymarket@energinet.dk, herefter vil vi være behjælpelige med opsætningsprocessen.

Download implementeringsguide:

Titel Dato
Implementeringsguide for aFRR EAM 08.03.2024
Liste med stationsnavne til geotags 01.01.2023

 

Download .zip-filer med eksempel- og schema-filer (XML- og XSD-filer):

Titel Dato
Eksempelfiler for aFRR  15.01.2024
Skemafiler for aFRR 15.01.2024

Support

Få hjælp til specifikke udfordringer vedr. idriftsættelsen af aFRR EAM (PICASSO) i 2024 på det ugentligt supportmøde.

Supportmødet afholdes hver onsdag 10:30-11:00.

Deltag i mødet (Teams) her.

Møde ID: 382 518 727 204 - adgangskode: RUupQe

Supporten ydes individuelt, hvorfor I bedes vente i lobbyen, til det bliver jeres tur. Bemærk, at ventetid kan forekomme.

Spørgsmål af almen relevans publiceres efterfølgende under Q&A.

I er også altid velkomne til at kontakte os via electricitymarket@energinet.dk