Brintens skjulte potentialer

Grøn brint lavet af vind og sol bliver på tre helt afgørende områder vigtig for, at vi som samfund lykkes med en effektiv grøn omstilling. Det ene er efterhånden velkendt – de to andre områder er måske mere ukendte, men kommer ikke desto mindre til at spille en stor rolle for os i Energinet og alle danskeres hverdag. Thomas Egebo, administrerende direktør i Energinet, sætter fokus på udviklingen og brintens skjulte potentialer.

Adm. direktør Thomas Egebo om brintens skjulte potentialer

PUBLICERET 13.04.2022

Det første og velkendte potentiale er brintens vigtighed for, at skibstrafik, luftfart og dele af industrien kan blive grøn. Det er sektorer, der ikke nødvendigvis kan sejle, flyve eller producere på el eller batterier – de har brug for potente brændsler i store mængder, og det kan brint – eller brint lavet til andre grønne brændsler – levere.

For det andet kan elektrolyseanlæggene, der laver strøm fra vind og sol om til brint, også reducere behovet for at udbygge elnettet, hvis elforbruget placeres i nærheden af vindmøller og solceller. Så skal dele af den grønne strøm ikke transporteres gennem elnettet til forbrugere andre steder i Danmark eller udlandet, og omkostninger og gener ved elinfrastruktur reduceres. For det tredje kan elektrolyseanlæggene spille en rolle i at opretholde en høj elforsyningssikkerhed og i at muliggøre integrationen af meget store mængder grøn, svingende elproduktion. Danmark har især rigtig mange havvindsressourcer og vi får brug for store mængder grøn strøm for at sikre 100 % grøn strøm i elsystemet i flere timer, når vi skal fortrænge benzin og diesel i transportsektoren, ligesom varmesektoren skal elektrificeres.

Og elektrolyseanlæggene kan få en vigtig rolle og være med til at sikre, at elsystemet ikke lider overlast eller vi får strømafbrud. I elsystemet skal der nemlig altid være balance mellem forbrug og produktion. Derfor skal der altid stå nogen klar i kulissen og hurtigt skrue op eller ned, hvis der opstår fejl eller uventede ting, fx hvis der sker kortslutninger i elsystemet, og en forbindelse falder ud, eller en vindfront kommer lidt senere end ventet.

I årtier har de traditionelle kraftværker været storleverandører af den nødvendige fleksibilitet til elsystemet, men i takt med at flere kraftværker lukker og en stigende mængde fluktuerende produktion fra vind og sol, bliver balanceringen af elsystemet fundamentalt anderledes. Forbruget skal nu i langt højere grad tilpasses til den fluktuerende produktion, og her kan elektrolyseanlæggene blive vigtige leverandører samtidig med, at de kan tjene på at bidrage til balanceringen af elsystemet.

Nyt grønt industrieventyr
Med de store sol- og vindressourcer vi har til rådighed, har Danmark gode forudsætninger for et nyt industrieventyr med grønne brændstoffer. Og vi fornemmer, i vores dialog med de mange nye brintaktører, at der er stor interesse for at etablere elektrolyseanlæg. Testanlæg skal laves til fuldskalaanlæg, og der skal investeres milliarder i nye elektrolyseanlæg. Ud over et stort, grønt potentiale er der også et kæmpe forretningsmæssigt potentiale for danske virksomheder. Det er nemlig ikke bare herhjemme, vi har øjnene stift rettet mod grøn brint.

Vores nabolande, fx Tyskland, ønsker at omstille store dele af sin industri fra kul, olie og gas til brint. Brint de blandt andet gerne vil købe i Danmark. For os som systemoperatør er det en kerneopgave at hjælpe med at indfri både det grønne og det forretningsmæssige potentiale.

Energinet er i løbende dialog med markedsaktører fra ind- og udland, og de tilkendegiver interesse i dansk brintinfrastruktur – også inden 2030. Særligt ser de store perspektiver i brinteksport til Tyskland. Energinet kigger allerede sammen med tyske samarbejdspartnere på muligheden for at lave en brintrørledning mellem Danmark og Tyskland. Foreløbige studier har vist potentiale for at etablere en brintforbindelse til Tyskland som delvist baseres på genbrug af eksisterende gasrørledninger. En sådan forbindelse kan sikre, at danske brintaktører får skabt et nyt grønt, dansk eksporteventyr, som hjælper med at gøre resten af Europa CO2-neutral.

Men brintinfrastruktur er ikke kun vigtig for at understøtte et nyt grønt dansk industrieventyr. Den kan også vise sig helt central for at realisere brintens skjulte potentialer til fulde. Elektrolyseanlæggene kan som sagt reducere behovet for at forstærke elnettet og bidrage til en grøn og sikker elforsyning. I den sammenhæng kan brintinfrastruktur give den afgørende fleksibilitet, der sikrer, at Danmark kan forløse de enorme potentialer, der er for at elektrolyseanlæggene kan bidrage til en effektiv grøn omstilling.

Udsving i elproduktion

Større offentliggjorte Power-to-X-projekter de seneste år

Bring kort - Danmark

Kilde: Brintbranchen og offentliggjorte Power-to-X-projekter i danske medier.

Brint-samarbejde er afgørende

Energinet gennemfører sammenhængende, helhedsorienteret planlægning af el- og gassystemerne. I den forbindelse spiller brint en stadig større rolle. Derfor arbejder Energinet på tværs af hele virksomheden for at identificere og understøtte synergier imellem brint og det øvrige energisystem. Men vi kan ikke lykkes alene. Samarbejde med en række aktører i både ind- og udland spiller en afgørende rolle.

STÆRKE EKSEMPLER

  • Innovation og nye samarbejder, blandt andet med Danfoss, hvori det blev undersøgt, hvordan elektrolyseanlæg kan levere værdifulde fleksibilitetsydelser til elsystemet.
  • European Hydrogen Backbone-initiativet arbejder vi med en fælles europæisk vision for brintinfrastruktur.
  • Projektet Energioprindelse gør det muligt at dokumentere strømmens oprindelse time for time. Energioprindelse vil give grøn brint en merværdi.
  • I Green Hydrogen Hub projektet arbejder Gas Storage Denmark sammen med en række partnere for at realisere et projekt, der vil gøre det muligt at lagre brint produceret på vind og sol. Projektet arbejder med både langtids- og korttidslagring i undergrunden. På den måde kan brinten, i samspil med lagermulighederne, bidrage yderligere til balancering af elsystemet.
  • Modernisering af eltarifdesignet så det bliver billigere at være fleksibel brintproducent.
  • Energinets Kapacitetskort anviser gode placeringsmuligheder for elektrolyseanlæg ift. elnettet.

ABONNER PÅ AKTUELLE TEMAER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.