Strategiplan 2012

Energinets strategiplan sammenfatter den overordnede retning og fremadrettede strategi for Energinets virke. Strategiplan 2012 dækker perioden frem til 2014.

Hent rapport

Energinet udarbejder en strategiplan til Energi-, Forsynings- og Klimaministeren minimum hvert tredje år. Planen sammenfatter den overordnede retning og fremadrettede strategi for Energinets virke.