Regler for nettilslutning af eksisterende anlæg | Energinet Gå til hovedindhold
Specifikation af de systemmæssige egenskaber et anlæg skal opfylde for at være tilsluttet det kollektive net og de påvirkninger fra nettet et anlæg skal kunne modstå for fortsat at kunne lever en stabil drift. Bemærk, at nedenstående tekniske forskrifter kun gælder for anlæg, som er nettilsluttet før den 27. april 2019; for TF 3.4.1 dog før den 18. august 2019.
Tekniske krav, som anlæg med en mærkeeffekt til og med 11 kW skal overholde. Anlæg er reguleret af de krav, der var gældende på det tidspunkt, hvor anlæggets nettilslutningsaftale trådte i kraft.
Tekniske krav, som solcelleanlæg større end 11 kW skal overholde. Anlæg er reguleret af de krav, der var gældende på det tidspunkt, hvor anlæggets nettilslutningsaftale trådte i kraft.
Tekniske krav, som termiske anlæg skal overholde. Anlæg er reguleret af de krav, der var gældende på det tidspunkt, hvor anlæggets nettilslutningsaftale trådte i kraft.
Tekniske krav, som vindkraftanlæg større end 11 kW skal overholde. Anlæg er reguleret af de krav, der var gældende på det tidspunkt, hvor anlæggets nettilslutningsaftale trådte i kraft.
Tekniske krav til spændingskvalitet, som anlæg tilsluttet det kollektive elforsyningsnet skal overholde.
Tekniske krav, som batterianlæg skal overholde. Anlæg er reguleret af de krav, der var gældende på det tidspunkt, hvor anlæggets nettilslutningsaftale trådte i kraft.
Tekniske krav som forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet skal overholde. Anlæg er reguleret af de krav, der var gældende på det tidspunkt, hvor anlæggets nettilslutningsaftale trådte i kraft. Bemærk, at tilslutning af forbrugsanlæg fra og med 18. august 2019 er reguleret af DCC-forordningen.