Aktørsupport - det hjælper vi med

Hos Energinet ønsker vi, at det skal være nemt at være og blive aktør på balancemarkedet, uanset om man er balanceansvarlig (BRP) eller systemydelsesleverandør (BSP). Derfor har vi etableret et team dedikeret til håndtering af henvendelser fra balanceansvarlige og systemydelsesleverandører. På denne side finder I et overblik over de services, Aktørsupport overordnet kan hjælpe med. 

Aktørsupport Servicekatalog

Administration af aktørdata

Har I behov for at få ændret i jeres stamdata og/eller kontaktoplysninger, så sørger Aktørsupport for det.

Oprettelse som balanceansvarlig

For at blive registreret som balanceansvarlig, skal man gennemgå en struktureret proces. I processen hjælper Aktørsupport med:

 • Kreditvurdering
 • Udstedelse af EIC kode
 • Oprettelse i relevante systemer
 • Offentliggørelse af balanceansvar på Energinets hjemmeside
 • Håndtering af kontrakt(er)
 • Indgåelse af startdato i samarbejde med eSett

Yderligere krav og en beskrivelse af selve processen findes her.

Oprettelse som systemydelsesleverandør

For at blive registreret som systemydelsesleverandør, skal man gennemgå en struktureret proces. I processen hjælper Aktørsupport med:

 • Kreditvurdering
 • Udstedelse af EIC kode
 • Oprettelse/registrering i relevante systemer
 • Håndtering af kontrakt
 • Registrering på de ønskede markeder (systemydelser)

Yderligere krav og en beskrivelse af selve processen findes her.

Ophør af balanceansvar

Ønsker du at opsige din balanceansvarsaftale, skal dette meldes til eSett, DataHub og Aktørsupport (electricitymarket@energinet.dk). I processen hjælper Aktørsupport med:

 • Nedlukning i relevante systemer
 • Koordinering af ophørsdato med eSett

Ophør som systemydelsesleverandør

Ønsker du at opsige din aaftale som systemydelsesleverandør, skal dette meldes til eSett og Aktørsupport (electricitymarket@energinet.dk). I processen hjælper Aktørsupport med:

 • Nedlukning i relevante systemer
 • Koordinering af ophørsdato med eSett

Brugeradministration Electricity Market Service

Ønsker du at:

 • Tilføje
 • Redigere 
 • Slette 

en bruger på Electricity Market Service, kontakt Aktørsupport (electricitymarket@energinet.dk). 

Brugeradministration Selvbetjeningsportalen

Ønsker du at:

 • Tilføje
 • Redigere 
 • Slette 

en bruger på Selvbetjeningsportalen, kontakt Aktørsupport (electricitymarket@energinet.dk). 

Adgang til systemydelser

Ønsker du som balanceansvarlig eller systemydelsesleverandør at levere nye og/eller andre systemydelser, så sørger Aktørsupport for:

 • Oprettelse i relevante systemer
 • Koordinering med relevante parter
 • Koordinering af evt. test

Tilføjelse af nyt værk til portefølje

I forbindelse med at I får tilføjet et nyt værk til jeres portefølje, sørger Aktørsupport for:

 • Registrering i relevante systemer
 • Koordinering af startdato

Bemærk at nye værker altid skal meldes til DataHub, ligesom de skal prækvalificeres. Yderligere information om prækvalificering findes her.

Skift af værk mellem aktører

Skal et værk skifte balanceansvar fra en aktør til en anden, sørger Aktørsupport for:

 • Registrering i relevante systemer
 • Koordinering af start-/slutdato med begge parter

Bemærk at skift af værk altid skal meldes til DataHub af den aktør, som overtager værket. 

Ved spørgsmål

Har du spørgsmål til ovenstående processer, områder eller øvrige spørgsmål, kontakt Aktørsupport (electricitymarket@energinet.dk). 

Vil du have seneste nyt om systemydelser i din indbakke?

Så tilmeld dig Energinets nyhedsbrev om systemydelser. 

Nyheder om systemydelser

Kontakt Aktørsupport

I er altid velkomne til at kontakte Aktørsupport med spørgsmål af enhver art på electricitymarket@energinet.dk.