Elmarkedets Advisory Board

Her mødes Energinet og interessenter om elmarkedets udvikling repræsenteret ved organisationer og myndigheder.

Formål: At drøfte Energinets opgaver med udviklingen af elmarkedet med elsektorens primære interessenter og relevante myndigheder.

Elmarkedets Advisory Board er et forum, hvor strategiske og principielle aspekter tages op til diskussion.

Faste deltagere af repræsentanter for elmarkedet: Klima-, energi- og forsyningsministeriet, Energistyrelsen, Sekretariatet for Energitilsynet, Dansk Energi, Dansk Energis Produktionsforum, Dansk Fjernvarme, Dansk Industri, Dansk Vindmølleforening, Foreningen for Slutbrugere af Energi.

Frekvens: 2 gange om året.

Seneste dagsorden og præsentationer vil blive lagt på denne side efter mødet.

 

Den 21. juni 2021

Dagsorden

Referat

Præsentation fra Energinet

Elmarkedsorientering

Notat til Elmarkedsorientering

  

Den 6. november 2020

Dagsorden

Referat

Præsentation fra Energinet

Elmarkedsorientering

 

Den 24. juni 2020

Dagsorden

Referat

Præsentation fra Energinet

Præsentation fra Forsyningstilsynet

Elmarkedsorientering