Adgang til systemydelsesmarkederne

Relevante aftaler og udbudsbetingelser for systemydelsesmarkederne

For at få adgang til systemydelsesmarkederne skal man have indgået en aftale om levering af systemydelser med Energinet.

Nogle typer af systemydelser kræver at man selv er balanceansvarlig aktør for at kunne byde ind på systemydelsesmarkederne. Hvis man er aktør med en produktions- eller forbrugs enhed som kan levere systemydelser, kræver det at man har indgået en aftale med en balanceansvarlig aktør før man kan tilbyde sin fleksibilitet på systemydelsesmarkederne. 

En gennemgang af de forskellige systemydelsesprodukter, herunder tekniske krav og kommercielle betingelser, findes i 'Systemydelser til levering i Danmark - Udbudsbetingelser'.

Fuld adgang til alle systemydelsesmarkederne 

  • Leverandøren skal være godkendt som balanceansvarlig aktør i hhv. Vest- og/eller Østdanmark, jf. markedsforskrift C1.
    Balanceansvar i Vestdanmark giver adgang til systemydelsesmarkederne i Vestdanmark.
    Balanceansvar i Østdanmark giver adgang til systemydelsesmarkederne i Østdanmark.
    Balanceansvar i både Vest- og Østdanmark giver adgang til alle systemydelsesmarkederne i Danmark.
  • Leverandøren skal have underskrevet 'Hovedaftale om levering af systemydelser'.

Ved indgåelse af ”Aftale om balanceansvar” og ”Hovedaftale om levering af balanceringstjenester” opnår man som aktør rollen som balanceansvarlig med adgang til alle systemydelsesmarkeder.

Adgang til de energifattige systemydelsesmarkeder: FCR, FFR og FCR-D

  • Leverandøren skal have underskrevet 'Aftale om levering af balanceringstjenester uden energileverancer'.

Denne indgang giver adgang til levering af FCR i Vestdanmark, FFR i Østdanmark og FCR-D i Østdanmark, dvs. systemydelser med meget begrænsede energileverancer, hvor der ikke er krav om balanceansvar eller en tilknyttet balanceansvarlig aktør.