Gå til hovedindhold
Her på siden kan du følge med i den del af Baltic Pipe, der strækker sig over Sjælland

Status Lige nu

Arbejdet med at grave gasrørledningen ned på Sjælland er begyndt i foråret 2020, og de første kilometer rør er kommet i jorden. Samtidig arbejdes der med underboringer på steder, hvor man ikke bare kan grave jorden op - f.eks. ved store veje og vandløb. 

En kombination af tekniske udfordringer og forsinket anlægsstart på grund af vådt vejr og corona-restriktioner betyder, at arbejdet med at anlægge Baltic Pipe på Sjælland bliver forsinket. Læs mere her.

Se den opdaterede tidsplan herunder

Følg med under Nyheder om Baltic Pipe - Sjælland

Tidsplan, opdateret oktober 2020

Anlægsarbejdet på Sjælland er delt op i otte strækninger, hvor arbejdet er nået forskellige faser. På nogle af strækningerne forventes arbejdet først afsluttet i 2021, mens vi på nogle strækninger forventer at kunne afslutte anlægsarbejdet i løbet af 2020.

Kort til tidsplan

Kongsmark til Gimlinge

Denne strækning fra Kongsmark til Katrinevej ved Gimlinge var oprindeligt planlagt som den afsluttende del af anlægsarbejdet. Derfor begyndte anlægsarbejdet først i juli 2020. Arbejdet med de lettere maskiner forventes at fortsætte i vinterhalvåret, hvis vejrforholdene tillader det, og anlægsarbejdet forventes afsluttet i løbet af sommeren 2021.

Katrinevej til Skælskørvej

På strækningen fra Katrinevej ved Gimlinge til Skælskørvej er der blevet arbejdet i foråret 2020. Arbejdet forventes genoptaget og afsluttet i løbet af foråret/sommeren 2021.

Skælskørvej til Susåen

Det forventes, at denne strækning kan færdiggøres i 2020, dog afhængigt af vejrforholdene.

Susåen til Vasegrøften

På denne strækning fra Susåen til Vasegrøften (Valmose Grøft ved Gangesbro) er der blevet arbejdet siden juni 2020. Arbejdet forventes genoptaget og afsluttet i løbet af foråret/sommeren 2021.

Vasegrøften til Ringsted-Femern jernbanen

Det forventes, at denne strækning kan færdiggøres i 2020, dog afhængigt af vejrforholdene.

Ringsted-Femern jernbanen til Sydmotorvejen

Det forventes, at denne strækning kan færdiggøres i 2020, dog afhængigt af vejrforholdene.

Området omkring den nye kompressorstation

Anlægget af gasrørledningen i dette område forløber parallelt med byggeriet af den nye kompressorstation ved Everdrup. Det forventes afsluttet i løbet af foråret/sommeren 2021. Byggeriet af kompressorstationen foregår frem til sommeren 2022.

Kompressorstationen til Faxe

Arbejdet med de lettere maskiner forventes at fortsætte i vinterhalvåret, hvis vejrforholdene tillader det, og anlægsarbejdet forventes afsluttet i løbet af sommeren 2021.

Information om Covid-19

Sundhed og sikkerhed har højeste prioritet i Energinet. Arbejdet med Baltic Pipe udføres derfor med særlige tiltag for at mindske smitterisikoen. Energinet følger regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger og tilpasser løbende retningslinjer for anlægsarbejder efter dem. Eventuelle udenlandske eksperter og arbejdere bliver grundigt instrueret i regler og retningslinjer. Læs mere om hvordan vi håndterer coronavirus her

Vigtige milepæle i projektet

Her kan du få overblik over de forskellige faser i opførelsen af Baltic Pipe på Sjælland. Du kan læse mere om de enkelte faser og se, hvornår vi forventer at udføre arbejdet.

Geotekniske forundersøgelser

Forud for anlægsarbejdet gennemføres der en række geotekniske forundersøgelser for at kortlægge jordbundsforhold og pejle grundvandsniveau langs den planlagte rute.

De geotekniske forundersøgelser på Sjælland er afsluttet

Arkæologiske undersøgelser

Inden vi kan gå i gang med anlægsarbejdet, laver vi arkæologiske undersøgelser langs hele den planlagte rute for at sikre eventuelle fortidsminder. Der er behov for, at nogle af forundersøgelserne laves, inden der er gennemført ekspropriation på den enkelte ejendom. Det er de lokale museer, der laver de arkæologiske undersøgelser. De fjerner mulden med gravemaskine og undersøger, om der er tegn på væsentlige fortidsminder. Hvis de finder noget, bliver det markeret, og museet vil vurdere, om der er behov for større arkæologiske undersøgelser, som de så laver på et senere tidspunkt. Når de arkæologiske forundersøgelser er færdige, lægges mulden på plads, så arealerne igen kan benyttes. Er du direkte berørt lodsejer, får du direkte besked, inden de arkæologiske forundersøgelser går i gang.

De arkæologiske undersøgelser på Sjælland er afsluttet


Besigtigelse og ekspropriation

Energinet kan på samfundets vegne få ret til at lægge nye gasledninger og opføre gasstationer. Rettighederne til det får vi ved at foretage en ekspropriation. De berørte har fået direkte indkaldelser til besigtigelses- og ekspropriationsforretninger fra Kommissarius ved Statens Ekspropriationer.

Ekspropriationerne på Sjælland er afsluttet

Anlægsarbejde

Når ekspropriationen er gennemført, kan anlægsarbejdet begynde. Direkte berørte lodsejere vil få tilknyttet en kontaktperson fra Energinet, inden anlægsarbejdet begynder. Vi vil sammen med vores entreprenør gennemgå planerne for anlægsarbejdet med lodsejer. Når arbejdet går i gang, fjernes træer og planter i et arbejdsbælte, som er omkring 32 meter bredt. Mulden bliver taget af og lagt til side langs arbejdsbæltet. Rørene bliver svejset sammen, og før de løftes ned i renden, tester vi alle svejsningerne. Rørsektionen testes endnu engang efter, at røret er lagt ned, og jorden er fyldt tilbage. Når vi skal krydse store vandløb, veje og jernbaner, bliver rørledningen presset eller boret under. Du kan se en video om, hvordan vi anlægger gasrørledninger her. Lodsejere og naboer kan forvente, at der vil være en del trafik til og fra arbejdsområderne i anlægsperioden.

Anlægsarbejdet på Sjælland begyndte i foråret 2020.

Anlægsarbejdet på kompressorstationen ved Everdrup er begyndt i december 2019

Afslutning af anlægsarbejde

Arbejdet på gasrørledningen udføres i etaper og bliver afsluttet løbende. Når arbejdet er færdigt, retablerer vi området og tilbageleverer det til lodsejerne. Entreprenøren sikrer, sammen med lodsejerne, at alle aftaler er overholdt, og at arealet er retableret tilfredsstillende. Samtidig foretager Energinet en forhandling om erstatningen og udbetaler erstatning til lodsejere og eventuelle brugere.
Den oprindelige tidsplan er blevet opdateret i oktober 2020. Se detaljer længere oppe på denne side. 

Vi forventer at afslutte anlægsarbejdet på rørledningen i sommeren 2021, mens arbejdet på kompressorstationen løber til 2022

Seneste nyt fra Baltic Pipe - Sjælland

Her kan du se de seneste nyheder fra Baltic Pipe på Sjælland og abonnere på nyhederne.

Nyheder om Baltic Pipe - Sjælland
Vi har samlet svar på de oftest stillede spørgsmål om strækningen over Sjælland