Baltic Pipe Lillebælt

Baltic Pipe føres gennem Lillebælt mellem Stenderup-halvøen i Jylland og Skrillinge Strand på Fyn

Lillebaelt

Klik på kortet for at se et interaktivt kort over Lillebælt.

Baltic Pipe løber gennem Lillebælt fra Stenderup-halvøen i Jylland til Skrillinge Strand ved Middelfart.

 

Se en video om anlægsarbejdet i Lillebælt

Kontakt

Dokumentation af fysisk tab og forstyrrelse af havbunden i Lillebælt

BALTIC PIPE I FULD DRIFT

Baltic Pipe er nu i drift med fuld kapacitet - op til 10 milliarder kubikmeter gas om året. 

Læs mere under nyheder længere nede på siden

Vigtige milepæle i projektet

Her kan du få overblik over de forskellige faser i forberedelserne og anlægget af gasrørledningen i Lillebælt.

  • Geotekniske forundersøgelser
  • Geotekniske forundersøgelser
  • Arkæologiske undersøgelser
  • Objekter i Lillebælt er blevet undersøgt
  • Besigtigelse og ekspropriation
  • Anlægsarbejde
  • Afslutning af anlægsarbejde

Geotekniske forundersøgelser

Forud for anlægsarbejdet gennemføres der en række geotekniske forundersøgelser for at kortlægge jordbundsforhold og pejle grundvandsniveau langs den planlagte rute.

 

De geotekniske undersøgelser ved Lillebælt er afsluttet

Arkæologiske undersøgelser

Inden vi kan gå i gang med anlægsarbejdet, foretager vi arkæologiske undersøgelser for at sikre eventuelle fortidsminder. Det er de lokale museer, der laver de arkæologiske undersøgelser.

De arkæologiske undersøgelser i Lillebælt er afsluttet, og der blev ikke fundet tegn på fortidsminder, som skal udgraves.

Naboerne ved Lillebælt vil også blive berørt af de arkæologiske undersøgelser, som udføres på land, når vi skal forberede ilandføringen og strækningerne i den østlige del af Jylland og hen over Fyn.

I forbindelse med de arkæologiske undersøgelser får museerne fjernet mulden med gravemaskine, og arkæologerne undersøger, om der er tegn på væsentlige fortidsminder. Eventuelle fund bliver markeret, og museet vil vurdere, om der er behov for større arkæologiske undersøgelser, som vil blive lavet på et senere tidspunkt. Når de arkæologiske forundersøgelser er færdige, lægges mulden på plads i de udgravede områder igen, så arealerne igen kan benyttes. Lodsejere får direkte besked, inden de arkæologiske forundersøgelser går i gang.

Undersøgelserne på både Jyllandssiden og Fynssiden er afsluttet.

Objekter i Lillebælt er blevet undersøgt

I forbindelse med undersøgelserne af havbunden på Lillebælt, er området blevet undersøgt for ueksploderet ammunition.

 

Undersøgelserne er afsluttet, og der blev ikke fundet ueksploderet ammunition

Besigtigelse og ekspropriation

Energinet kan på samfundets vegne få ret til at lægge nye gasledninger og opføre gasstationer. Rettighederne til det får vi ved at foretage en ekspropriation. De berørte får direkte indkaldelser til besigtigelses- og ekspropriationsforretninger fra Kommissarius ved Statens Ekspropriationer. Indkaldelserne beskriver nærmere, hvordan ekspropriationsprocessen foregår.

 

Anlægsarbejde

ANLÆGSARBEJDET I LILLEBÆLT ER AFSLUTTET I 2020.

I 2022 ER RØRLEDNINGEN FRA HENHOLDSVIS FYN OG JYLLAND KOBLET TIL FORBINDELSEN UNDER LILLEBÆLT.

Du kan læse mere om anlægsarbejdet på Fyn her og anlægsarbejdet i Jylland her

Afslutning af anlægsarbejde

Når de enkelte etaper af Baltic Pipe er afsluttet, genetablerer vi områderne på land og tilbageleverer dem til lodsejerne. Entreprenøren sikrer sig sammen med lodsejerne, at alle aftaler er overholdt, og arealet er retableret tilfredsstillende. Samtidig foretager Energinet en erstatningsforhandling og udbetaler erstatning til lodsejerne.

I HAVET: ANLÆGSARBEJDET I LILLEBÆLT ER AFSLUTTET I 2020.

PÅ LAND: ANLÆGSARBEJDERNE I ØSTJYLLAND OG PÅ VESTFYN ER AFSLUTTET I 2022. 

SÅDAN BLEV ARBEJDET UDFØRT I LILLEBÆLT

Klik på billedgalleriet for at se, hvordan gasrøret blev gravet ned i Lillebælt - trin for trin

Seneste nyt fra Baltic Pipe - Lillebælt

Her kan du se de seneste nyheder fra Baltic Pipe - Lillebælt og abonnere på nyhederne.
Nyheder om Baltic Pipe - Lillebælt

Få svar på dine spørgsmål om Baltic Pipe ved Lillebælt

Vi har samlet svar på de oftest stillede spørgsmål om strækningen over Lillebælt.

Hvis du har andre spørgsmål, som du gerne vil have svar på, er du meget velkommen til at kontakte os. Se kontakt info øverst til højre på siden.

Hvorfor er gasledningen ført gennem Lillebælt lige her?

Vi har undersøgt flere forskellige alternativer, og vi er nået frem til, at den planlagte linjeføring er den bedste rute. Det er ikke muligt at krydse gennem Natura2000-området mod syd, når der er en alternativ rute, som ikke påvirker N2000-området. En mere nordlig rute ville betyde krydsning af det eksisterende 400kV-kabel og en længere linjeføring.

Hvad er tidsplanen?

Anlægsarbejdet i forbindelse med gasrørledningen i og tæt ved Lillebælt er afsluttet i 2020. Arbejdet med gasledningen i Østjylland og på Vestfyn er afsluttet i 2022.

Hvordan kan jeg som borger eller nabo følge med i, hvad der sker?

Vi har løbende offentliggjort små og store nyheder om anlægsarbejdet i Lillebælt.

Det er muligt at følge med i anlægsarbejderne for strækningerne Egtved-Lillebælt og Fyn på særlige informationssider her på Energinets hjemmeside, hvor du også kan abonnere på nyheder om disse strækninger.
Baltic Pipe Egtved-Stenderup
Baltic Pipe Fyn

Hvor kan jeg finde information fra tidligere borgermøder?

I forbindelse med 2.offentlige høringsfase i Baltic Pipe inviterede Energinet til en række borgermøder om projektet. På mødet i Middelfart den 14. marts 2019 var der særligt fokus på Lillebælt. Se præsentationerne fra mødet i Middelfart her