Gå til hovedindhold
Baltic Pipe bliver ført gennem Lillebælt mellem Stenderup-halvøen i Jylland og Skrillinge Strand på Fyn

Status Lige nu

Arbejdet med den del af Baltic Pipe, der skal krydse Lillebælt, har stået på hele sommeren og skrider godt fremad. 

I begyndelsen af september blev røret trukket gennem Lillebælt, fra Jylland til Fyn. Der er blevet fyldt sten oven på gasrøret, og røret bliver nu tryktestet. Styrepælene, som var installeret syd for Fænø, er blevet fjernet. Projektet er nu så langt, at vi er begyndt at rydde op og genetablere arealet på dele af byggepladsen på Jyllandssiden.

Følg med under Seneste nyt fra Baltic Pipe - Lillebælt.

Information om Covid-19

Sundhed og sikkerhed har højeste prioritet i Energinet. Arbejdet med Baltic Pipe udføres derfor med særlige tiltag for at mindske smitterisikoen. Energinet følger regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger og tilpasser løbende retningslinjer for anlægsarbejder efter dem. Eventuelle udenlandske eksperter og arbejdere bliver grundigt instrueret i regler og retningslinjer. 

Vigtige milepæle i projektet

Her kan du få overblik over de forskellige faser i forberedelserne og anlægget af gasrørledningen i Lillebælt.
Du kan læse mere om de enkelte faser og se, hvornår vi forventer at udføre arbejdet.

Geotekniske forundersøgelser

Forud for anlægsarbejdet gennemføres der en række geotekniske forundersøgelser for at kortlægge jordbundsforhold og pejle grundvandsniveau langs den planlagte rute.

 

De geotekniske undersøgelser ved Lillebælt er afsluttet

Arkæologiske undersøgelser

Inden vi kan gå i gang med anlægsarbejdet, foretager vi arkæologiske undersøgelser for at sikre eventuelle fortidsminder. Det er de lokale museer, der laver de arkæologiske undersøgelser.

De arkæologiske undersøgelser i Lillebælt er afsluttet, og der blev ikke fundet tegn på fortidsminder, som skal udgraves.

Naboerne ved Lillebælt vil også blive berørt af de arkæologiske undersøgelser, som udføres på land, når vi skal forberede ilandføringen og strækningerne i den østlige del af Jylland og hen over Fyn.

I forbindelse med de arkæologiske undersøgelser får museerne fjernet mulden med gravemaskine, og arkæologerne undersøger, om der er tegn på væsentlige fortidsminder. Eventuelle fund bliver markeret, og museet vil vurdere, om der er behov for større arkæologiske undersøgelser, som vil blive lavet på et senere tidspunkt. Når de arkæologiske forundersøgelser er færdige, lægges mulden på plads i de udgravede områder igen, så arealerne igen kan benyttes. Lodsejere får direkte besked, inden de arkæologiske forundersøgelser går i gang.

Undersøgelserne på begge sider af Lillebælt er i gang.

Objekter i Lillebælt er blevet undersøgt

I forbindelse med undersøgelserne af havbunden på Lillebælt, er området blevet undersøgt for ueksploderet ammunition.

 

Undersøgelserne er afsluttet, og der blev ikke fundet ueksploderet ammunition

Besigtigelse og ekspropriation

Energinet kan på samfundets vegne få ret til at lægge nye gasledninger og opføre gasstationer. Rettighederne til det får vi ved at foretage en ekspropriation. De berørte får direkte indkaldelser til besigtigelses- og ekspropriationsforretninger fra Kommissarius ved Statens Ekspropriationer. Indkaldelserne beskriver nærmere, hvordan ekspropriationsprocessen foregår.

 

Anlægsarbejde

Når ekspropriationen er gennemført, kan anlægsarbejdet begynde. Direkte berørte lodsejere vil få tilknyttet en kontaktperson fra Energinet, inden anlægsarbejdet begynder. Vi vil sammen med vores entreprenør gennemgå planerne for anlægsarbejdet med lodsejer. Ved Lillebælt etableres anlægsareal ved henholdsvis Gl. Ålbo i Jylland og ved Skrillinge Strand på Fyn. Rørledningen samles på Jyllandssiden og trækkes på tværs af Lillebælt med et stort spil (se billedgalleriet "Sådan udføres arbejdet i Lillebælt" herunder). 

Selve anlægsarbejdet i Lillebælt kommer til at forløbe i etaper fra foråret 2020. Det skal være afsluttet inden udgangen af 2020.

I 2021 kommer vi igen, når rørledningen fra henholdsvis Fyn og Jylland kobles til forbindelsen under Lillebælt.

Du kan læse mere om anlægsarbejdet på Fyn her og anlægsarbejdet i Jylland her

Afslutning af anlægsarbejde

Når den del af projektet, der omhandler Lillebælt og tilhørende landstrækninger, er afsluttet, genetablerer vi områderne på land og tilbageleverer dem til lodsejerne. Entreprenøren sikrer sig sammen med lodsejerne, at alle aftaler er overholdt, og arealet er retableret tilfredsstillende. Samtidig foretager Energinet en erstatningsforhandling og udbetaler erstatning til lodsejerne.

I havet: Vi forventer at have afsluttet anlægsarbejdet i Lillebælt i slutningen af 2020.

På land: Anlægsarbejderne i Jylland og på Fyn forventes afsluttet i løbet af 2021. 

 

Klik på billedgalleriet for at se, hvordan gasrøret bliver gravet ned i Lillebælt - trin for trin

Seneste nyt fra Baltic Pipe - Lillebælt

Her kan du se de seneste nyheder fra Baltic Pipe - Lillebælt og abonnere på nyhederne.
Nyheder om Baltic Pipe - Lillebælt
Vi har samlet svar på de oftest stillede spørgsmål om strækningen over Lillebælt.
 • Hvorfor skal gasledningen føres under Lillebælt lige her?

  Vi har undersøgt flere forskellige alternativer, og vi er nået frem til, at den planlagte linjeføring er den bedste rute. Det er ikke muligt at krydse gennem Natura2000-området mod syd, når der er en alternativ rute, som ikke påvirker N2000-området. En mere nordlig rute ville betyde krydsning af det eksisterende 400kV-kabel og en længere linjeføring.

 • Hvad er tidsplanen?
  Anlægsarbejdet i forbindelse med gasrørledningen i og ved Lillebælt er begyndt i foråret 2020. Planen er, at arbejdet i havet skal være afsluttet ved udgangen af 2020.
 • Bliver vi informeret, når I går i gang?

  Vores mål er at sørge for et godt informationsniveau til lodsejere og naboer på begge sider af Lillebælt. Vi tager et møde med lodsejere før anlægsarbejdet og går gennem planerne. Vi involverer både dem, der bor tæt på, og dem, hvis jord vi går igennem.

 • Hvordan kan jeg som borger eller nabo følge med i, hvad der sker?
  Vi vil løbende offentliggøre små og store nyheder om anlægsarbejdet i Lillebælt - f.eks. hvor langt vi er nået, og når der sker synlige eller hørbare ting i området. Du kan abonnere på nyheder om arbejdet i Lillebælt, så du får en mail, hver gang der er nyt. I nødvendigt omfang vil vi også informere ved hjælp af skilte og lignende i lokalområdet.
 • Hvem kan jeg kontakte i anlægsfasen, hvis jeg har noget at spørge om?

  Keld Køllgaard Pedersen er Energinets byggepladsleder på Lillebælt-delen af Baltic Pipe. Han kan kontaktes på tlf. 21800079 eller mail kkp@energinet.dk.

 • Hvordan kommer naboerne i hhv. Jylland og på Fyn til at kunne se anlægsarbejdet?

  Vi etablerer anlægsarealer ved Gl. Ålbo på Jyllandssiden og ved Skrillinge Strand på Fyn. Rørledningen samles på Jyllandssiden og trækkes på tværs af Lillebælt med et stort trækspil. Når arbejdet i Lillebælt er færdigt, rydder vi op efter os og genetablerer arealerne.

 • Hvordan er det videre forløb, når gasrøret er ført gennem Lillebælt?
  Når gasrøret er ført gennem Lillebælt, skal det senere forbindes med et gasrør, der skal graves ned i Jylland og på Fyn. Derfor kommer vi igen og graver, denne gang på land. Anlægsarbejdet på land skal finde sted i 2021. Det er muligt at følge med i anlægsarbejderne for strækningerne Egtved-Lillebælt og Fyn på særlige informationssider her på Energinets hjemmeside.
 • Hvor kan jeg finde information fra tidligere borgermøder?

  I forbindelse med 2.offentlige høringsfase i Baltic Pipe inviterede Energinet til en række borgermøder om projektet. På mødet i Middelfart den 14. marts 2019 var der særligt fokus på Lillebælt. Se præsentationerne fra mødet i Middelfart her