Gå til hovedindhold
Baltic Pipe føres gennem Lillebælt mellem Stenderup-halvøen i Jylland og Skrillinge Strand på Fyn

Status Lige nu

Arbejdet med den del af Baltic Pipe, der skal krydse Lillebælt, er afsluttet. 

I sensommeren 2020 blev røret trukket gennem Lillebælt, fra Jylland til Fyn. Der er blevet fyldt sten oven på gasrøret, og røret er tryktestet. På begge sider af Lillebælt er der ryddet op på de arealer, hvor Baltic Pipe har haft byggepladser. 

Læs mere her:

Baltic Pipe Lillebælt er nu afsluttet

Vigtige milepæle i projektet

Her kan du få overblik over de forskellige faser i forberedelserne og anlægget af gasrørledningen i Lillebælt.

Geotekniske forundersøgelser

Forud for anlægsarbejdet gennemføres der en række geotekniske forundersøgelser for at kortlægge jordbundsforhold og pejle grundvandsniveau langs den planlagte rute.

 

De geotekniske undersøgelser ved Lillebælt er afsluttet

Arkæologiske undersøgelser

Inden vi kan gå i gang med anlægsarbejdet, foretager vi arkæologiske undersøgelser for at sikre eventuelle fortidsminder. Det er de lokale museer, der laver de arkæologiske undersøgelser.

De arkæologiske undersøgelser i Lillebælt er afsluttet, og der blev ikke fundet tegn på fortidsminder, som skal udgraves.

Naboerne ved Lillebælt vil også blive berørt af de arkæologiske undersøgelser, som udføres på land, når vi skal forberede ilandføringen og strækningerne i den østlige del af Jylland og hen over Fyn.

I forbindelse med de arkæologiske undersøgelser får museerne fjernet mulden med gravemaskine, og arkæologerne undersøger, om der er tegn på væsentlige fortidsminder. Eventuelle fund bliver markeret, og museet vil vurdere, om der er behov for større arkæologiske undersøgelser, som vil blive lavet på et senere tidspunkt. Når de arkæologiske forundersøgelser er færdige, lægges mulden på plads i de udgravede områder igen, så arealerne igen kan benyttes. Lodsejere får direkte besked, inden de arkæologiske forundersøgelser går i gang.

Undersøgelserne på både Jyllandssiden og Fynssiden er afsluttet.

Objekter i Lillebælt er blevet undersøgt

I forbindelse med undersøgelserne af havbunden på Lillebælt, er området blevet undersøgt for ueksploderet ammunition.

 

Undersøgelserne er afsluttet, og der blev ikke fundet ueksploderet ammunition

Besigtigelse og ekspropriation

Energinet kan på samfundets vegne få ret til at lægge nye gasledninger og opføre gasstationer. Rettighederne til det får vi ved at foretage en ekspropriation. De berørte får direkte indkaldelser til besigtigelses- og ekspropriationsforretninger fra Kommissarius ved Statens Ekspropriationer. Indkaldelserne beskriver nærmere, hvordan ekspropriationsprocessen foregår.

 

Anlægsarbejde

Anlægsarbejdet i Lillebælt er afsluttet i 2020.

I 2022 kommer vi igen, når rørledningen fra henholdsvis Fyn og Jylland kobles til forbindelsen under Lillebælt.

Du kan læse mere om anlægsarbejdet på Fyn her og anlægsarbejdet i Jylland her

Afslutning af anlægsarbejde

Når de enkelte etaper af Baltic Pipe er afsluttet, genetablerer vi områderne på land og tilbageleverer dem til lodsejerne. Entreprenøren sikrer sig sammen med lodsejerne, at alle aftaler er overholdt, og arealet er retableret tilfredsstillende. Samtidig foretager Energinet en erstatningsforhandling og udbetaler erstatning til lodsejerne.

I havet: Anlægsarbejdet i Lillebælt er afsluttet.

På land: Anlægsarbejderne i Østjylland og på Vestfyn forventes afsluttet i løbet af 2022. 

 

Klik på billedgalleriet for at se, hvordan gasrøret blev gravet ned i Lillebælt - trin for trin

Seneste nyt fra Baltic Pipe - Lillebælt

Her kan du se de seneste nyheder fra Baltic Pipe - Lillebælt og abonnere på nyhederne.
Nyheder om Baltic Pipe - Lillebælt
Vi har samlet svar på de oftest stillede spørgsmål om strækningen over Lillebælt.