Miljøredegørelsen

Miljøredegørelsen indeholder Energinets Miljøberetning af dansk produktion, samt National deklaration af forbrug for status på den grønne omstilling. 

Miljøredegørelse

I miljøberetningen redegør Energinet i overensstemmelse med Lov om elforsyning (LBK nr. 119 af 6. februar 2020) for de væsentligste miljøforhold fra dansk el- og kraftvarmeproduktion. Miljøberetning 2021 indeholder de lovpligtige beskrivelser:

  • Statusopgørelse for miljøpåvirkninger fra dansk el- og kraftvarmeproduktion i 2022.
  • Prognose for 2023-2032 for elproduktion, brændselsforbrug og emissioner til luften.

Hent miljøredegørelsen her:

Statusopgørelsen for 2022 er baseret på Miljødeklaration 2022. Prognosen for årene 2023-2032 er baseret på modelsimuleringer i Energinets elmarkedsmodel, SIFRE, som simulerer det danske elmarked time for time. Modellen er baseret på Energistyrelsens analyseforudsætninger til Energinet for 2022.

Til miljøberetningen knytter sig følgende ark med baggrundsdata:

Baggrundsdata for Miljøberetning 2022
Baggrundsdata for Miljøberetningen 2021

Tidligere er miljøberetningen blevet udgivet selvstændigt med titlen Miljørapport. Det skal her bemærkes at der tidligere var en forskydning i navngivning, således at miljørapport 2020 dækker året 2019. Se evt. Miljørapport 2020.

Miljødeklaration

Miljødeklarationen anvendes forbindelse med CSR rapportering. Se mere her:

Deklarationer og CSR